Organizacije za mlade / Vključenost

MKC Maribor pričenja s projektom “Skupaj svobodni”

13. 1. 2021 avtor: MKC Maribor

Z januarjem na MKC Maribor pričenjajo z izvajanjem projekta “Skupaj svobodni” (angleško “Free Together”), ki je nastal iz želje po opolnomočenju marginaliziranih skupnosti LGBTQIA+ v Mariboru in okolici. Projekt gradi na obstoječem delu skupine Maribor skozi rožnata očala.

Osnovna problema, s katerima se lokalne skupnosti LGBTQIA+ soočajo, sta potreba po skupnih varnih prostorih in pomanjkanje virov ter informacij. Nanju bodo odgovarjali s priložnostmi za grajenje skupnosti in podporo njenim pripadnikom, predvsem z vzpostavljanjem mreže informacij ter prizadevanjem za okolje, ki dopušča večjo vidnost. Ker je boljše razumevanje pogosto ključ do boljše sprejetosti, bodo spodbujali tudi ozaveščanje širše javnosti o LGBTQIA+ vsebinah.

Z izvedbo projekta želijo na MKC Maribor povezati marginalizirane skupnosti LGBTQIA+ ter njihove pripadnike spodbujati k medsebojnemu spoznavanju in podpori. Sledeč ideji skupnih evropskih vrednot verjamejo, da je izredno pomembno ozaveščanje in spodbujanje teh vrednot na ravni celotne družbe, ki se mora odražati v boju proti homofobiji, rasizmu, nestrpnosti, ksenofobiji, populizmu in antisemitizmu ter kot preprečevanje sovražnega govora. 

Projekt zajema tudi povezovanje z drugimi organizacijami po Sloveniji, ki služijo potrebam LGBTQIA+ skupnosti.

V 12 mesecih se bodo zvrstili številni dogodki in aktivnosti:

Več informacij o projektu in aktualno dogajanje boste lahko spremljali na njihovi spletni strani.

Projekt se izvaja s finančno podporo Nacionalne agencije v programih EU MOVIT in Evropske solidarnostne enote.

Vir: Mladinski kulturni center Maribor