Mladinsko delo / Zaposlovanje

MKC Maribor: Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

11. 7. 2024 avtor: MKC Maribor
dekleti za mizo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je lani objavilo javni razpis z naslovom »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« in marca 2024 izbralo 50 prijavljenih projektov, med katerimi je tudi projekt Mladinskega kulturnega centra Maribor.

Na MKC Maribor smo z izvajanjem pilotnega projekta Z mladinski delom proti prekarnosti mladih začeli v začetku junija, ko se nam je pridružila nova sodelavka Urška Sabati, ki je na MKC Maribor zadolžena za vodenje projekta. V torek, 11. junija, se je tako udeležila sestanka z upravičenci javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« – pilotni projekt, ki ga je orgniziral Urad RS za mladino.

“Na dogodku smo z več kot 50 izvajalci projekta po celotni Sloveniji podrobneje spoznali, kako se bo pilotni projekt izvajal in kakšni so njegovi cilji. Projekt je namenjen mladim med 15. in 29. letom starosti, njegov namen je seznaniti to ciljno skupino s problematiko prekarnosti.”

Urška Sabati, vodja projekta Z mladinskim delom proti prekatnosti mladih na MKC Maribor

 Osrednja cilja javnega razpisa sta:

Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Izvaja se v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, katerega cilji so bolj socialna in vključujoča Evropska unija, odzivni trg dela in izboljšanje dostopa do zaposlitve, zlasti za mlade.

Na razpis se je prijavilo 64 projektov, od katerih je 50 dobilo financiranje s strani Slovenije in Evropske unije. Od petdesetih projektov, ki so jim dodelili financiranje je en nacionalni, 49 pa jih je pilotnih. Od pilotnih projektov jih 27 pokriva vzhodno, 22 pa zahodno Slovenijo.