Aktivno državljanstvo / Kohezijska politika

Mlad.si v 2019

27. 12. 2018 avtor: Uredništvo

V decembru smo na uredništvu portala mlad.si želeli slišati glas mladih. Vprašali smo vas, katere vsebine bi vas zanimale in bi jih v prihajajočem letu z veseljem brali na portalu mlad.si.

V anketi je sodelovalo kar 52 mladih bralcev portala, ki so s svojimi odgovori omogočili, da bodo vsebine na portalu tudi v nadaljnje aktualne in koristne, predvsem pa oblikovane po merah mladih.

Na anketo je odgovarjalo več žensk (57,7%) kot moških (42,3%) in največ mladih, starih med 25 in 29 let (57,7%). Večina sodelujočih je zaposlena (44,2%), sledita študentska (30,8%) in dijaška (17,3%) populacija ter brezposelni mladi (7,7%).

Na vrednostni lestvici so mladi opredelili, da najraje berejo vsebine, povezane z zaposlovanjem, sledijo prispevki o izobraževanju, hobijih in kulturi. Za najbolj irelevantne teme so označili tiste, povezane z zabavo in športom.

Vsebine, ki se nanašajo na zaposlovanje in izobraževanje so sodelujoči ponazorili tudi s konkretnimi primeri. V 2019 bi si mladi želeli več prispevkov, vezanih na priložnosti za mlade na nacionalni in mednarodni ravni. Kot pomembne so opredelili razpise za delovna mesta in izmenjave, možnosti sodelovanja v različnih projektih, ponudbo neformalnih izobraževanj in usposabljanj, subvencije na področju zaposlovanja mladih, možnosti študija in prostovoljstva v tujini ter pridobitev različnih štipendij. Kar nekajkrat je bila izpostavljena želja po predstavitvi nevladnih organizacij, mladinskega dela in mladinskih politik ter dogajanja v mladinskem sektorju.

Na temo kulture bi si mladi želeli več vsebin o glasbi in kulturnih dogodkih za mlade, posebej pa so bili izpostavljeni intervjuji z uspešnimi in navdihujočimi mladimi (glasbeniki, podjetniki, športniki, študenti, mladinskimi delavci).

Ekipa uredništva mlad.si se vsem mladim zahvaljuje za sodelovanje in posredovane predloge, ki jih bomo upoštevali pri načrtovanju objav v novem letu. Tudi v prihajajočem letu 2019 bomo skrbeli za ažurne informacije in zanimive vsebine iz sveta mladih in se trudili, da mlad.si postane najbolj uporaben portal za mlade v Sloveniji.