Aktivno državljanstvo / Okolje in trajnost

Mlade bo v Združenih narodih zastopal Patrik Bole

20. 3. 2019 avtor: Uredništvo

V nedeljo se je odvil zadnji dogodek, ki ga je gostila odhajajoča mladinska delegatke pri Organizaciji združenih narodov (OZN) Urša Svetelj z imenom Vz(trajnostno) do 2030. Predstavljenih je bilo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so opisani v Agendi 2030, pri OZN so jo opredelili kot globalne cilje vseh prebivalcev.

Na dogodku, ki je bil izveden skozi sedem minutne govore v TEDx stilu, so kasneje skozi izmenjavo idej in pogledov prisotnih, iskali odgovore na vprašanje, ali je cilj, da jih dosežemo do leta 2030 resnično dosegljiv ali je to le vizija, h kateri kot družba stremimo?

Urša Svetelj je mnenja, da so udeleženci skozi njegov potek in skozi poglede dokazali, da je trajnostni razvoj način mišljenja in delovanja, naš odnos do nas samih, do bližnjih in do širše okolice. “Trajnostno ravnanje je veliko več kot le ločevanje odpadkov – je aktivno državljanstvo, je aktivno poslušanje, je empatija do drugače mislečih, je trajnostno prehranjevanje, trajnostno nakupovanje, trajnostna skrb za naš um in telo. Trajnostni razvoj se lahko sliši kot nekaj zelo oddaljenega, agenda 2030 pa le nekaj na “to do” seznamu Združenih Narodov. Moramo pa sami sebi priznati, da smo mesto mi. Država smo mi. Združeni Narodi smo mi. Torej je odgovornost za uresničitev agende 2030 na vsakem od nas – s svojim vsakdanjim delovanjem lahko poskrbimo, da delujemo trajnostno v vseh vidikih družbenega udejstvovanja. In kot je odlično rekla Ana Peskar na dogodku – pomembno je, da ostanemo nezadovoljni sanjači. Čudni, drugačni, drzni. Ker ravno taki posamezniki družbo premikajo naprej in kreirajo pozitivne družbene spremembe.” je povedala po dogodku.

Kako je potekalo njeno delo, kakšnji izzivi so jo pri tem čakali, v kolikšni meri je uspela nasloviti zastavljene cilje skozi mandat ter kakšni so njeni načrti za prihodnost, izveš v intervjuju, ki ga bomo objavili v petek.

Kaj je inštitut mladinskega delegata OZN?

Na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki je leta 2014, poleg Ministrstva za zunanje zadeve RS, Uradom RS za mladino in Društvom za Združene narode za Slovenijo, soustanovilo omenjeni inštitut je zapisano, da je njegov poglaviten namen mladim, z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem parketu, dati prostor in težo oziroma legitimnost pri odločitvah, ki zadevajo mlade. Mladinski delegat je glasnik dela Združenih narodov z mladimi in za mlade, hkrati pa glasnik mladih iz Slovenije pri tej mednarodni organizaciji.

Tekom mandata, ki traja eno leto, izvaja aktivno zagovorništvo, pripravlja in vodi delavnice za mlade, pripravlja vsebinske članke s področij, ki jih pokrivajo Združeni narodi, se povezuje z akterji, ki so tesno povezani z delovanjem organizacije. Na mednarodni ravni se delegat običajno udeležuje rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku in zasedanja 3. odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve, poleg tega pa se lahko vključi tudi v druga visoka srečanja na mednarodni ravni.

Včeraj so iz MSS sporočili, da je nov mandat mladinskega delegata OZN zasedel Patrik Bole, študent mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Z aktualno mladinsko problematiko in mednarodnimi zadevami se skozi svoj izobraževalni proces, preteklo prostovoljno in projektno delo ukvarja že dlje časa. Je eden izmed ustanoviteljev študentskega društva za mednarodne odnose Globallis ter njegov prvi predsednik, aktiven je tudi kot vodja mladinske sekcije društva za Združene narode.

Patrik si je kot cilj zadal nadaljevanje dela prejšnih delegatk in delegatov z delovanjem na področju ciljev trajnostnega razvoja v okviru agende 2030. Ob nastopu mandata je povedal, da je njegova vizija prihodnjega dela mlade nagovarjati “h kritičnemu razmišljanju o problemih globalnih razsežnosti ter jih ozaveščal kaj lahko vsi skupaj storimo, da prispevamo k bolj trajnostnemu načinu življenja.” V nadaljevanju pravi, da se bo znotraj 17. ciljev trajnostnega razvoja v okviru agende 2030, med drugim, osredotočil predvsem na področja okoljske problematike in podnebnih sprememb, digitalnega opismenjevanja ter spodbujal aktivno participacijo in neformalno izobraževanje mladih.

Z Uršo Svetelj, svojo predhodnico, sta enakega mnenja glede pomembnosti naslavljanja vprašanja okoljske problematike in podnebnih sprememb, saj predstavljajo “izzive, ki bodo bistveno zaznamovali naše stoletje, pri čemer pa ne smemo čakati na znanstvenike in vodilne politike, da bodo oni sami kos tem izzivom. Skrb za planet je naša kolektivna odgovornost, podnebne spremembe bomo najbolj občutili prav mi, mladi, zato je pomembno, da postanemo tudi vodilni partner odločevalcem pri soustvarjanju podnebnih ukrepov, Slovenija pa v družbi držav, ki z zgledom vodijo okolju prijazno politiko.”

Patrik Bole želi skozi mandat svojo vizijo uresničeval preko izvedbe delavnic, pogovorov, obiskov srednjih šol in fakultet, pa tudi mladinskih in ostalih organizacij. Njegova želja je “vzpostaviti mrežo t.i. mladinskih ambasadorjev v okviru instituta mladinskega delegata, ki bodo v svojem lokalnem okolju in skupnostih med mlade širili glas mladinskega delegata pri OZN.” 

Njegovemu delu lahko sledite na Twitterju – @UNYD_Slovenia.

Več o inštitutu in delu mladinskega delegata Združenih narodov najdete na tej strani.