Angažiraj se / Evropsko leto mladih

Mladi evropskim poslancem predstavili svoje zahteve

7. 12. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
mladi v evropskem parlamentu

V torek, 6. 12. 2022, je 60 mladih iz Slovenije, Avstrije, Italije, Češke, Grčije in Srbije v Evropskem parlamentu predstavilo svoje politične zahteve, ki so jih pripravili v sklopu mednarodnega Erasmus + projekta YouPart, pri katerem sodeluje Mreža MaMa. V evropskem letu mladih so tako dobili priložnost, da svoj glas izrazijo na najvišji – evropski ravni.

Mladi so tekom dveh mednarodnih mladinskih konferenc na Dunaju in v Pragi oblikovali (politične) zahteve na desetih področjih, ki so jih na zadnji mladinski konferenci, ki poteka v Bruslju, predstavili petim poslancem v Evropskem parlamentu. Mladim so prisluhnili Irena Joveva (Renew Europe, Slovenija), Franc Bogovič (EPP, Slovenija), Thomas Waitz in Monika Vana (Zeleni, Avstrija) ter Claudia Gamon (Renew Europe, Avstrija).

Področja, ki so jih mladi obravnavali so naslednja:

Evropski poslanci so z mladimi vzpostavili konstruktiven dialog, komentirali njihove predloge, in jih spodbudili k nadaljnjemu aktivnemu državljanstvu ter naj vztrajajo pri svojih predlogih in od odgovornih zahtevajo konkretne odgovore in rešitve. Spodbudili so jih tudi, naj kandidirajo v svojih lokalnih okoljih in širše, saj bodo tako lahko najbolj vplivali na implementacijo različnih rešitev – demokracija namreč najboljše deluje, ko je slišanih čim več glasov.

Hkrati so poslanci mlade opozorili, da je veliko predlogov, ki so jih predstavili, Evropski parlament že predlagal oziroma vzpostavil na evropski ravni, za implementacijo pa so sedaj na vrsti države članice.

Vse zahteve so v angleškem jeziku zbrane v manifestu projekta, ki ga najdete tukaj. Poslanci pa bodo manifest z mladinskimi zahtevami, ki so ga prejeli, uporabili tudi kot podlago v nadaljnjih pogajanjih na različnih področjih.

Kakšnih sprememb si na evropski ravni želijo mladi?

9 mladih udeležencev iz Slovenije največ težav zaznavajo na področju okolja, izobraževanja in (duševnega) zdravja. To so tri glavna področja, ki so bila najbolj izpostavljena tudi na številnih regijskih dogodkih izvedenih v evropskem letu mladih, kjer so mladi dobili priložnost za dialog z nacionalnimi odločevalci. Tokrat so izzive in rešitve iskali širše – na evropski ravni.

Okolje

Prva stvar, ki jo mladi zahtevajo na področju okolja, je več kvalitetnega izobraževanja o okoljskih problematikah za vse starostne skupine, tudi najmlajše. Kot ključen predlog pa predlagajo ustanovitev zveze okoljskih organizacij na evropski ravni, financirani s strani evropske komisije, ki bi skrbela za implementacijo regulacij na številnih področjih varovanja okolja (potrošnja, plastika, ekologija …) in hkrati spremljala tudi kršitve. Predlagajo več investicij za ravnanje z odpadki v Evropi, kot tudi strožja pravila pri ustanavljanju novih podjetji, ko pride do njihovega vpliva na okolje, in več raziskav ter vlaganj na področju zelene energije. Menijo, da bi morali bolje poskrbeti za ohranjanje naravnih in nacionalnih parkov ter ekosistemov.

Izobraževanje

Na področju izobraževanja si mladi želijo bolj agilnega izobraževalnega sistema, ki se na spremembe v družbi odziva s spremembo kurikuluma, in sicer z uvedbo novih predmetov na eni in posodobitvijo učnega gradiva na drugi strani. Menijo, da bi digitalizacija izobraževanja, ki trenutno že poteka, morala biti izbirna, in sicer na način bi dijaki in študentje med poukom lahko uporablja prenosne računalnike in tablice v kolikor to želijo in jim je tak način dela blizu.

Predlagajo 30% zvišanje plač za učitelje, posebej v državah, kjer imajo ti najnižje plače, saj je učiteljski poklic z vidika socializacije mladih zelo pomemben. Prav zaradi tega predlagajo, da bi se učitelji izobraževali tudi na področju mehkih veščin. Posvetili so se tudi področju dobrega počutja in duševnega zdravja v šolah. Predlagajo manjše število dijakov v razredu in več individualnega, interaktivnega dela. Menijo, da bi šole morale spodbujati različnost, strpnost in inkluzivnost med dijaki in profesorji. Da bi vsi, ki potrebujejo pomoč lahko prišli do nje predlagajo enega svetovalnega delavca na 100 dijakov.

Zdravje

Kot največji izziv v zdravstvu, s čimer so povezane številne težave (od duševnega zdravja, čakalnih vrst, reproduktivnega zdravja) mladi izpostavljajo pomanjkanje financ. Za njihovo povečanje predlagajo višjo obdavčitev izdelkov, ki škodujejo zdravju (npr. tobačni izdelki, alkohol, sladke pijače), ter usmerjanje tega denarja v zdravstvo. Prav tako predlagajo naj se zmanjša investiranje v vojsko in na ta račun poveča investiranje v zdravstvo.

Na področju duševnega zdravja za zmanjšanje stigmatizacije in strahu pred obiskom psihologa/terapevta predlagajo izobraževalne delavnice in individualne posvete s psihologi za vsakega dijaka v okviru šole, kar bi olajšalo tudi težave pri iskanju prve pomoči zaradi (finančne) nedostopnosti terapije. Prav tako bi finančno nedostopnost naslovili z uveljavljanjem nižjih cen terapije za dijake in študente. Zavzemajo se za več izobraževanja na področju spolnosti v šolah. Izmed konkretnih predlogov na tem področju so izpostavili dostopnost kontracepcije – kondomov, za katere menijo, da bi morali biti brezplačni. Prav tako se zavzemajo za brezplačne menstrualne izdelke, ki bi ženskam morali biti na voljo v izobraževalnih ustanovah, na delovnem mestu in drugih javnih institucijah.

Kaj o projektu YouPart in mednarodni mladinski konferenci v Bruslju menijo udeleženci?

Sem Sara Farsure in trenutno se udeležujem zadnje mednarodne konference v sklopu projekta YouPart. Tokrat smo svoje zahteve predstavljali na Evropskem parlamentu v Bruslju. Sama ze nekaj časa sodelujem v projektih in organizacijah, ki delajo na mladinski participaciji na evropski ravni, zdi se mi pomembno da mladi izkoristimo možnosti ki so nam dane ko pride do izpostavljanja naših mnenj. Sama, sem bila del ekipe za izobraževanje, kjer smo o izobraževanju povedali marsikaj, od finančnih sredstev do pomanjkanja socialnih delavcev na šoli. Tema izobraževanja je zame zelo aktualna, saj sem tudi sama dijakinja in se lahko zaradi tega še lažje poistovetim s problematiko. V Evropskem parlamentu smo dobili povratne informacije o tem kaj se da narediti in bili seznanjeni s tem kaj se na ravni izobraževanja (ter drugih tem), na evropski ravni že uveljavlja.

Sara Farsure

Na zaključni konferenci projekta YouPart smo v Bruslju poslancem Evropskega parlamenta predstavili svoje kot predstavniki mladih. Po predstavitvi zahtev je med nami in poslanci potekal konstruktiven dialog. V sklopu zaključnega dogodka projekta smo si tudi ogledali mesto in naredili evalvacijo samega projekta.

Črtomir Kelenc

Meni se je zdel YouPart super projekt, saj sem na njem spoznal mnogo novih prijateljev in obiskal tri evropske prestolnice, skratka super, in bi si želel še podobnih projektov. Sodeloval sem v skupini za okolje, kjer smo oblikovali 6 zahtev, ki smo jih predstavili tudi članom evropskega parlamenta. Na projektu sem pridobil številne nove izkušnje na področju javnega nastopanja in ekipnega sodelovanja.

Jure Šantej