Podjetništvo

Mladi iskali ideje na področju krožnega gospodarstva

7. 11. 2022 avtor: Uredništvo

V četrtek, 27. 10. 2022 je v Ljubljani v organizaciji Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih v sodelovanju s podjetjem ZEOS in Zavodom Znanost na cesti potekal 4. Junior Achievement inovacijski kamp.

Kamp, ki se ga je udeležilo 109 dijakov iz 15 šol so organizirali z namenom spodbujanja inovativnosti med dijaki in vzpostavljanju novih prijateljiskih vezi. S tem namenom so dijake razporedili v mešane skupine in jim pripravili podjetniški izziv, ki so ga razvijali s pomočjo Canvas poslovnga modela in pripravili predstavitev v Jamboardu. Izziv pa so oblikovali takole:

Kako bi na inovativen način električne in elektronske aparate ali njihove sestavne dele in materiale iz katerih so narejeni čim daljši čas ohranili v uporabi, oziroma povečali njihovo izkoriščenost ?

Z namenom, da bi dijaki čim bolje rešili svoj izziv so jih podprli z vsebinami kroženga gospodarstva in odpadne elektronke opreme po metodi Gilrs Go Circural. Vsebine sta pripravila Borut Bernat (ZEOS) in Maja Juršič (ZZSPM). Dijaki so bili deležni tudi komunikacijskega treninga, ki ga je pripravila ekipa Znanost na cesti (Petra Jenuš, Saša Novak in Eva Pavlin).

Ob koncu dneva so dijaki svoje predstavitve predstavili, pri čemer jih je ocenjevala tričlanska komisija, podelila nagrade trem najboljšim ekipam:

Kakšno rešitev je zasnovala zmagovalna ekipa?

Prva ekipa je svoje podjetje poimenovala Boben za peko kostanja. Njihova ideja je temeljila na uporabi nedelujočega pralnega stroja, ki bi ga uporabili za izdelavo stroja za peko kostanja. Ideja je bila odlična, saj nam pralni boben, zaradi luknjic omogoča hitro peko in pretok zraka.

Prav tako so lahko tudi udeleženci izglasovali svojo najboljšo idejo kampa. Izbrali skupino iReapir, Popravi sam. Razvili so idejo izdelave aplikacije, ki bi imela pripravljene tutoriale za popravilo različnih e-naprav, kar bi ohranjalo daljšo življenjsko dobo vsake e-naprave.

Vir: Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih