Mladinsko delo

Mladi na društvu CPM v letu 2021

11. 2. 2022 avtor: Društvo Center za pomoč mladim

Leto je zaokrožilo, na Društvu Center za pomoč pa so reflektirali delo, ki je za njimi. Predstavljajo nekaj ugotovitev, ki pomagajo pri orisu težav, s katerimi so se soočali mladi v 2021.

V programu Svetovalnica so v lanskem letu izvedli 832 svetovanj; povprečna starost vključenih je bila 23 let. Mladi so se na njih največkrat obrnili zaradi težav v duševnem zdravju, odnosih v družini in partnerskih odnosih. Te težave bistveno izstopajo. Pogosto so reševali tudi težave na področju samopodobe, strahov in načrtovanja prihodnosti.

Treninga socialnih veščin (TSV) se je udeležilo 492 mladih, povprečna starost je bila 16 let. Področja našega dela najbolje opiše nekaj komentarjev mladih.

»Bilo mi je zelo prijetno, veliko stvari sem razčistila v glavi.«

»Z zanimivimi in zelo izvirnimi delavnicami mi je odprl pogled na številne nove stvari.«

»Dobila sem polno navdiha in motivacije za naprej. Naučila sem se kako izboljšati svoje počutje. Dobila sem veliko novih spominov in nova poznanstva.«

»Vsi so bili spoštljivi in niso imeli predsodkov o nas.«

»Naučila sem se kako lažje zaupati.«

Treninga za krepitev samozavesti (TKS) se je udeležilo 39 mladih v povprečju starih 26 let. Kar 84% udeležencev je odgovorilo, da se je počutilo povezanega s skupino, 94% udeležencev se je počutilo slišane in upoštevane, 60% se jih je soočilo s svojimi problemi in spremenilo mnenje o sebi in svojem življenju, 75% jih bolje razume svoja vedenja, kar pomeni, da je TKS pomembno vplival na samopodobo udeleženih. 64% udeleženih je pridobilo znanje kako lažje in bolje reševati probleme, 71% se bolje zaveda svojih pravic in odgovornosti, 76% si je tekom TKS postavilo cilj za prihodnost.

Teme, ki so bile mladim srednješolcem pomembne, so bile povezane s stiskami, izzivi in medsebojnimi odnosi med ljudmi v času epidemije, s poglobljenim spoznavanjem sovrstnikov, timskim delom, cilji, ljubeznijo, spolnostjo in zasvojenostjo, samopodobo, velikokrat pa so mladi izpostavili tudi željo po pogovoru na temo duševnega zdravja.

Predvsem pa imajo mladi na delavnicah potrebo po tem, da so resnično slišani, da so pomembni, da najdejo sogovornika med sovrstniki in tudi med odraslimi. Zapisali so samo nekaj komentarjev mladih:

»Vsi smo lahko povedali, kar smo si želeli in  kako smo se počutili.«

»Spoznali smo, kako se počutijo drugi in vidiš, da nisi edini, ki se tako počuti. Vidiš, da nisi sam.«

»Ful všeč, da smo se izpovedali, lahko smo dali ven, iskreno povedali.«

»Drugi se nikoli na takšen način ne pogovarjajo z nami o takšnih temah.«

V Društvu Center za pomoč mladim se veselijo, da se bodo lahko z mladimi še naprej pogovarjali in raziskovali tudi v naslednjih letih. Komaj čakajo, da vidijo, kaj vse bodo skupaj odkrili.