Aktivno državljanstvo / Evropsko leto mladih / Mladinski dialog

Mladi na regijskih posvetih jasno izražajo svoje potrebe in predloge

15. 4. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

V tem tednu sta se zvrstila še dva regijska posveta za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino, in sicer v četrtek 14. aprila v Trbovljah, v Zavodu za mladino in šport Trbovlje in v petek, 15. aprila v Novi Gorici, v XCentru.

Na posvetu v Trbovljah so mladi zastavili konkretna vprašanja, in sicer: Zakaj je toliko težav v duševnem zdravju mladih in zakaj tako težko pridemo do psihosocialne pomoči? Kako rešiti stanovanjsko problematiko? Kako motivirati zdravstvene delavce, da se zaposlijo v Sloveniji? Medtem ko so se mladi v Novi Gorici osredotočili predvsem na tematiko izobraževanja, kjer so dali pobudo, da se šolski prostor, kjer mladi preživijo največ časa,  odpre temu, da bi imeli več aktivnosti, ki jih učenci potrebujejo – šola za življenje. Da bi jih informirali, spodbujali k aktivnemu udejstvovanju in tako vsebine, kot tudi metode mladinskega dela in neformalnega učenja povezali s šolo. Pot do boljšega informiranja ta, da se vsi sektorji povezujejo in prek šolskih aktivnosti dostopajo do mladih. »Mladi ne bomo pasivni, če nas bo nekdo aktiviral.«

Tema, ki je bila na vsakem dosedanjem regijskem posvetu zelo pereča, je problematika duševnega zdravja mladih. V Trbovljah so izpostavili, da nujno potrebujemo njegovo destigmatizacijo in več preventivnega dela. Slednje je poudarila tudi goriška mladina, in sicer naj se v okviru preventive v šolah organizirajo tematski dnevi, skupine in tabori, ki bi spodbujali negovanje duševnega zdravja. Na obeh posvetovanjih se je izkazalo, da mladi potrebujejo lažji dostop do psihosocialne pomoči, ki naj bo bolj dostopna, tako v smislu čakalnih vrst, kot tudi cenovno.

Trbovljah je bila, poleg področja zdravja in stanovanjske problematike, najbolj izpostavljena tematika zaposlovanja, kjer si želijo priložnosti za plačano prakso, več kadrovskih štipendij, vzpostavitev ukrepov proti prekarnemu delu – izkoriščanju študentskega dela in samozaposlitev ter izenačitev pravic samozaposlenih z redno zaposlenimi, kot tudi upoštevanje kompetenc pridobljenih prek neformalnega izobraževanja in uravnoteženje plač – manjši razkorak med minimalnimi in najvišjimi plačami. Mladi v Novi Gorici pa so največ pozornosti namenili izobraževanju. Potrebujejo namreč šolo za življenje – več kulturne vzgoje, finančne pismenosti, spodbujanja podjetništva (na tem mestu so predlagali uvedbo statusa podjetnika). Izpostavili so tudi potrebo po večjem sodelovanju in povezovanju med šolami in mladinskimi centri – šole naj se odprejo sodelovanju in mladinskim delavcem omogočijo, da na tak način pridejo v stik z mladino. Poleg omenjenih tematik so imeli mladi na obeh posvetovanjih veliko predlogov tudi na ostalih področjih – okolja, stanovanjske problematike, kulture in mladih in družbe.

Na posvetovanjih so se mladim pridružili tudi odločevalci in z mladimi vzpostavili konstruktiven dialog. Poleg direktorice Urada RS za mladino mag. Dolores Kores in sekretarja mag. Andraža Zgonca je bil v Trbovljah prisoten še predstavnik Občine Trbovlje, v.d. direktorja občinske uprave Miran Skobe, v Novi Gorici pa še predstavnici ministrstva za kulturo Nataša Bucik in Mojca Jan Zoran ter župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič in vodja županovega kabineta Marinka Saksida.

Sledi še osem regijskih posvetov za pripravo NPM. Naslednji bo že 4. maja v Kopru, nato pa se ekipa mladinskih delavcev, ki pod okriljem Mreže MaMa vodijo posvete, seli še na Ravne na Koroškem, v Ljutomer, Maribor, Postojno, Novo mesto, Črnomelj in Kamnik.