EU zadeve

Mladi, na volitve!

14. 5. 2024 avtor: Laura Kovač
mladi

Letos bodo 9. junija potekale volitve v Evropski parlament, edini neposredno izvoljen organ Evropske unije. Med naloge poslancev, ki so izvoljeni, spadajo sprejemanje nove zakonodaje, glasovanje o trgovinskih sporazumih in nadzor delovanja drugih institucij EU. Slovenski poslanci pa med svojim delovanjem zastopajo tudi interese naše države.

Prav zaradi te ključne funkcije Evropskega parlamenta in njegovih poslancev je pomembno, da se izobrazi tako mlade kot stare o pomembnosti volitev in izbiri primernih kandidatov. S tem namreč vsak volivec uresničuje svojo demokratično pravico sodelovati pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije in s tem tudi Slovenije.

Toda na prejšnjih volitvah, ki so potekale leta 2019, se je za sodelovanje odločilo le 28,89 % Slovencev, kar je precej manj od celotnega Evropskega povprečja, ki je znašalo 50,66 %. Zaradi teh številk sem pripravila anketo, ki mi je pomagala analizirati zainteresiranost mladih za sodelovanje na letošnjih evropskih volitvah.

Torej, ali se mladi sploh nameravajo udeležiti volitev? In če se, kaj so tiste značilnosti, ki jih prepričajo o primernosti kandidata za nastop na takšno funkcijo? Ti dve vprašanji sem postavila v anketi, ki jo je rešilo 100 mladih, ki so zame predstavljali vzorec za prepričanja slovenske mladine.

Na vprašanje, ali se mladi sploh nameravajo udeležiti volitev, je 43 % anketirancev odgovorilo, da se imajo namen udeležiti volitev, 31 % se volitev ne bo udeležilo, 26 % pa jih še ni prepričanih.

Na vprašanje, kaj je za vas odločilno pri izbiri kandidata, za katerega boste volili, so mladi navedli več razlogov. Kot najpogostejši razlog so se pojavile lastnosti kandidata, in sicer njegove osebnostne značilnosti, vrednote, iskrenost, izkazovanje solidarnosti in v nekaterih primerih tudi starost.

Takoj za lastnostmi so bili cilji, ki jih kandidat želi doseči v primeru izvolitve, kakšne načrte ima za prihodnost, kvaliteta njegovih predlogov ter priložnosti, ki jih ima namen zagotoviti mladim. Tretji najpogostejši odgovor predstavlja politično prepričanje kandidata, mladim je zelo pomembno, da kandidat deli njihovo politično prepričanje in svetovne nazore ter da zastopa stranko, s katero se najbolj poistovetijo.

Čeprav je vzorec majhen in zato lahko pride do odstopanj pri razširjevanju na širšo publiko, je iz ankete razvidno, da želi vedno več mladih sodelovati pri oblikovanju skupnih politik Evropske unije, številka pa še vedno ne presega 50 %, zato je osveščanje o pomembnosti Evropskih volitev še vedno izjemno pomembno. Le na ta način lahko namreč ustvarimo generacijo mladih, željnih ustvarjanja sprememb in boljše prihodnosti za vse.