Vključenost

Mladi o aktivnem državljanstvu

17. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Mladinski center Dravinjske doline je partner pri projektu »From separation to participation«, ki ga v sklopu Erasmus+ izvaja ASHA Centre iz Velike Britanije.

V okviru projekta so v januarju izvedli že drugi tečaj usposabljanja z naslovom “Embrace the Self”, kamor so se odpravili predstavniki mladinskega centra Klara Pavlič, Taja Rihtaršič, Tomaž Baš in Klara Žmajde.

Med drugim so raziskovali vzroke za porast populizma in t. i. plemenske politike v Evropi in drugje po svetu ter kako lahko vrednote posameznikov in njihova (ne)aktivna participacija vplivajo na politične odločitve. Pri tem pa so se osredotočili predvsem nase in na svoj notranji svet, ki se reflektira na družbo. Ugotovili so, da se ljudje počutijo odtujeni od samih sebe, zaradi tega pa vse pogosteje prihaja do zlorab tega s strani medijev in vplivnih političnih figur. Spoznali so tudi, da je bil velik faktor pri odločitvi za Brexit strah pred ponovno ekonomsko krizo in priseljenci, ki ”bodo zavzeli delovna mesta”. Ugotovili so, da je večina volivcev in volivk, ki so volili za Brexit, starejši državljani, ki najverjetneje sploh ne poznajo situacije globje od tega, kar slišijo na poročilih. Problem predstavljajo tudi mediji, ki se vse pogosteje poslužujejo populistično naravnanih člankov in objav. Udeleženci in udeleženke so sklenili, da je s spremembami treba začeti pri sebi. Tako so prakticirali zaznavnost, se učili meditacije in kako imeti konstruktivno debato s sogovornikom, s katerim se ne strinjamo, se povezali in sprostili skozi petje, jedli lokalno pridelano hrano, se sprehajali po Forest of Dean, nenazadnje pa so drug drugega poslušali in se na drugi strani izražali skozi različne vrste umetnosti. Njihova najpomembnejša ugotovitev je torej, da samo srečen posameznik, lahko ustvari srečno družbo.

Vir in foto: Mladinski center Dravinjske doline