Okolje in trajnost

Mladi o krožnem gospodarstvu

15. 4. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
Mladi o krožnem gospodarstvu

V torek, 12. 4. 2022 smo v okviru projekta e-LIFE: Spodbujamo e-krožno in v sodelovanju z Mladinskim centrom Hrastnik izvedli delavnico: “vzpostavitev krožnega poslovnega modela pri ravnanju z e-odpadki”.

Mladi so na delavnici spoznali, kaj so e-odpadki, iz česa so sestavljeni in kakšna je problematika le-teh za zdravje ljudi in varovanje okolja. Spoznali so, kaj se zgodi z napravami, ko več ne delujejo in z možnostmi recikliranja ter ugotovili, da so v Evropi potrebna še večja prizadevanja, saj ustrezno recikliramo samo tretjino vseh odpadkov.

Glede na to, da v Evropi letno pridelamo kar 12 milijonov ton e-odpadkov, ter da ti naraščajo trikrat hitreje, kot druge vrste odpadkov, so mladi pogumno naslavljali izzive in iskali rešitve, za izboljšanje pristopov zmanjševanja vplivov na okolje. Spoznali so se s konceptom krožnega gospodarstva in piramido ravnanja z odpadki in po metodi viharjenja možganov iskali rešitve.

Mladi so pokazali izrazito skrb in čut za okolje, ter dokazali, da so družbena skupina, ki se dobro zaveda problematike ter pomembnosti novih pristopov in rešitev pri oblikovanju boljših praks in politik, za svetlo in zeleno prihodnost. Nanizali so ogromno predlogov za zmanjševanje e-odpadkov kot npr. spletne platforme, ki bi združevale obrtnike in strokovnjake usposobljene za popravila oz. spletne platforme, ki bi omogočale souporabo, več zbiralnih akcij in razširjeno mrežo centrov ponovne uporabe in trgovin “iz druge roke”, skupne sušilnice in pralnice v blokih, razne organizirane sejme in tržnice ter spodbujanje sprejetja zakonodaje za odgovorno trženje in potrošnjo. Izmed vseh predlogov so izglasovali najboljšega in se lotili načrtovanja po “Busines model Canvas” metodi in oblikovali poslovni model rešitve.