Kultura

Mladi o vplivu medijev na kulturo

22. 2. 2024 avtor: Rožle Oštir
telefon

Naša življenja so vse bolj prepletena z mediji. Kamorkoli gremo, s sabo vzamemo telefon. Ta je bil pred dvajsetimi leti namenjen pretežno komunikaciji, danes pa ga uporabljamo za nešteto drugih namenov. Z njim planiramo urnike, proizvajamo najrazličnejše video vsebine, treniramo, se informiramo, beremo knjige, igramo igrice … Telefoni nam s pomočjo interneta omogočajo tudi dostop do številnih na videz raznolikih vsebin, ki imajo lahko večje posledice na družbo in njeno kulturo. Mlade smo zato vprašali, kako mediji vplivajo na našo kulturo.

Maja Korošec – Mislim, da mediji lahko vplivajo na trende v kulturi. Če vzamem za primer stil oblačenja, se ta spreminja glede na to, kako je predstavljen v medijih. Obleke, ki se pojavljajo v filmih, serijah ali obleke, ki jih nosijo slavni, vplivajo tudi na našo percepcijo, kaj je trenutno v trendu in kaj ni. Ljudje pogosto, namesto da bi razvijali svoje stile, enostavno prevzemamo stile drugih, ker je to bolj enostavno, ob tem pa se odpovemo možnosti, da bi bili unikanti.

Jernej Lončar – Mediji imajo sposobnost povezovanja, s čimer ustvarjajo neko globalno prepleteno komunikacijsko mrežo. Navidezno nam dajejo občutek, da imamo dostop do najrazličnejših informacij in da lahko z njimi spoznavamo kulture različnih koncev sveta. A v resnici je ravno obratno. Mediji, namesto da bi spodbujali kulturno raznolikost, promovirajo večinoma zahodne kulture oziroma bolj natančno ameriško kulturo in njene vrednote. Težavo vidim v tem, da postaja ta kultura dominantna in izpodbija kulturne posebnosti manjših kultur, vključno z našo.

Klemen Martič – Mediji vplivajo na to, kaj dojemamo kot dobro oziroma kakovostno in kaj ne. Pred leti sem velikokrat hodil v kino, danes pa vse manj, ker se mi zdi, da so si vsi filmi enaki. Posneti so po enaki formuli in postajajo predvidljivi. Kljub temu pa so dobički od teh filmov še vedno visoki, ker imajo veliko medijske pozornosti zaradi plačanega oglaševanja. Ljudje danes, namesto da bi gledali filme, ki jih sicer proizvajajo manj znane produkcijske hiše, a so kljub temu zelo kreativni in kakovostni, gledajo tiste filme, o katerih se največ govori. To zmanjšuje pestrost filmov in razvrednoti film kot umetnost.

Tadej Novak – Opažam, da mlajše generacije uporabljamo vedno več tujih besed. Včasih tudi sebe zalotim, da neko stvar povem kar po angleško, ker sem na to tako zelo vajen, da se mi to sploh ne zdi sporno. Rekel bi, da je to posledica tega, da večina spletnih platform uporablja angleški jezik in ne ponuja možnosti prevoda v druge jezike, še zlasti v slovenščino. Mislim, da bi se morali bolj zavzemati za ohranjanje in razvijanje lastnega jezika, ampak je to zaradi prepogoste prisotnosti angleščine težko doseči.