Vključenost

Mladi plus opozarjajo na diskriminacijo na trgu dela

28. 8. 2019 avtor: Uredništvo


Na Sindikatu Mladi plus, sindikatu dijakov, študentov, mladih brezposelnih, mladih prekarnih delavk in delavcev, se vseskozi ukvarjajo z diskriminacijo v svetu dela in se odzivajo na z njo povezane probleme in vprašanja.

Prepoved diskriminacije, vključno z diskriminacijo na področju dela, je vključena v zakonodajo, opredeljena pa je tudi v slovenski Ustavi. 49. člen Ustave RS namreč pravi, da lahko vsakdo prosto izbira zaposlitev, in da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno sleherno delovno mesto. Bolj podrobno tematiko obravnava Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki opredeljuje varstvo vsakega posameznika pred diskriminacijo, ne glede na spolnarodnostraso ali etnično poreklojezikvero ali prepričanjeinvalidnoststarostspolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izrazdružbeni položajpremoženjsko stanjeizobrazbo ali katerokoli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja.

Na omenjenem področju prihaja do številnih nesporazumov, nerazumevanja in netočnosti, zato so pripravili nekoliko daljši tekst, dostopen tukaj, v katerem natančno opisujejo, zakaj kot sindikat govorijo o diskriminaciji, obenem pa ponujajo veliko informacij o diskriminaciji na trgu dela.

Vir in foto: Sindikat Mladi plus