Izobraževanje

Mladi se usmerjajo v kulturo – kako postati likovni pedagog?

11. 2. 2022 avtor: Center eksperimentov Maribor

V Centru eksperimentov Maribor je v okviru kulturnega dne mlada umetnica Talia Posel predstavila študij likovne pedagogike:

Študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Že naziv študija pove, da vključuje tako pedagoško kot tudi umetniško delo, ki se med seboj prav tako prepletata. Veliko študija se odvija predvsem na faksu, v učilnicah in ateljejih. Študij vključuje tako spoznavanje teorije, učenje iz knjig, branje in analiziranje člankov, pisanje seminarskih nalog, analiz in podobno, kot tudi umetniško ustvarjanje, spoznavanje in usvajanje različnih tehnik, učenje filozofskega razmišljanja, kritičnega opazovanja, odkrivanja prikritih pomenov in mnogo več. Velik pomen je namenjen predvsem praksi, ki daje realen uvid v proces bodočega poklica likovnega pedagoga. S prakso se naučiš res veliko o umetnosti, spoznavaš najzanimivejša dela in umetnike, ki bi lahko pritegnili učence različnih generacij, učiš se na kak način učencem predstaviti tehniko in jo povezati s teorijo, pišeš priprave, ki ti pomagajo izpeljati učne ure in tako dalje.

“Najbolj zanimivo pri tem študiju se mi zdi, kako bi lahko potekal sam študij veliko let, saj odkriješ toliko zanimivosti, ki te odpeljejo v globine umetnosti in z vsako ugotovitvijo si še bolj oddaljen od uvida oziroma neke jasne slike, kaj umetnost sploh je. Ugotoviš kako je umetnost neskončna in povezana s čisto vsemi področji od tehnologije, znanosti pa vse do psihologije, filozofije.”