Mladinski dialog

Mladi se želijo o alkoholu pogovarjati že v osnovni šoli

18. 10. 2022 avtor: Uredništvo

5. 10. 2022 so se na že 18. posvetu iniciative Heroji furajo v pižamah mudili v Ormožu, kjer so mladi iz Gimnazije Ormož in Mladinskega centra Ormož skupaj s strokovnjaki in lokalnimi odločevalci iskali rešitve s področja.

»Naša lokalna skupnost je zelo tolerantna do pitja alkohola, živimo v skupnosti, kjer je alkohol zelo dostopen, vsepovsod in tudi najmlajšim, zato je takšen posvet zelo dobrodošel.«

Tjaša Šnajder, Mladinski center Ormož

Ravnateljica Gimnazije Ormož Klavdija Zorjan Škorjanec je dodala:

»Pomembno je ozaveščanje! Najprej doma v krogu primarne družine. Ključno pa je, da se zaradi tega zavedamo, da vožnja pod vplivom alkohola ni sprejemljiva in se potrudimo poskrbeti drug za drugega.«

Okrogla miza s strokovnjaki. Od leve proti desni: Andraž Murkovič (Agencija RS za varnost prometa), Jasmina Črnko Papić (NIJZ, OE Murska Sobota), Rajko Košič (PGD Ormož), Sandra Kumer, moderatorka

Po uvodnih nagovorih in okrogli mizi strokovnjakov, kjer so sodelovali predstavniki NIJZ OE Murska Sobota, Javne agencije RS za varnost prometa in Prostovoljnega gasilskega društva Ormož, ter zgodbi poškodovanke v prometni nezgodi Anite Trebše, je sledila delavnica, kjer so mladi skupaj s strokovnjaki pripravili predloge izboljšav na področju preventive pri pitju alkohola in prometne varnosti. Te so predstavili lokalnim odločevalcem ter zbranim novinarjem.

Kako mladi zaznavajo problematiko alkohola?

Mladi so kot velik problem zaznali predvsem lahko dostopnost alkohola, ogromno pa je tudi pritiska med vrstniki. »Zato si želimo, da bi na šolah imeli delavnice za dvigovanje naše samopodobe,« so si bili mladi  enotni, saj se zavedajo možnosti, da lahko hitro zapadejo pod vpliv vrstnikov. Izpostavili so še slabo organizacijo javnega prevoza – izrazili so željo po subvencioniranju prevozov z zabav v nočnem času. »Mladi se strinjamo, da smo na področju alkohola akterji vsi – starši, sosedje, uslužbenci. Opažamo pa, da se v šoli o alkoholu pogovarjamo premalo. Premalo je vsebin v šoli, zato premalo poznamo škodljive vplive rabe alkohola. Predlagamo, da je v šolah več tovrstnih vsebin, najbolje že v osnovni šoli, saj se že takrat prvič srečujemo z alkoholom,« so se strinjali.

Predstavitve predlogov županu Občine Ormož in drugim lokalnim odločevalcem ter novinarjem

S predlaganim se je strinjal tudi župan Ormoža Danijel Vrbnjak, ki je dodal:

»Zavedamo se, da smo kot lokalni odločevalci ključni pri zavedanju o spreminjanju odnosa do alkohola. Današnji predlogi so bili resnično odlični in kar nekaj jih je uresničljivih, zato jih bomo upoštevali pri pripravi novih strategij lokalnega okolja.«

 »O odgovornosti v lokalnem okolju mora začeti razmišljati ne le mladi, pač pa prav vsak od deležnikov – samo tako bomo lahko neke stvari spremenili.«

David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM