Aktivno državljanstvo / Evropsko leto mladih / Mladinski dialog

»Mladi si želimo biti slišani in upoštevani« – Za nami je prvo regijsko posvetovanje za pripravo NPM

21. 3. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
Mlai si želimo biti slišani in upoštevani

»Mladi se želimo aktivirati, vendar pogosto ne vemo kako, prav tako imamo občutek, da nismo upoštevani«, so jasno izrazili mladi, ki so se udeležili prvega regijskega dogodka za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki je potekalo v petek, 18.marca 2022, v Celjskem mladinskem centru.

V sklopu evropskega leta mladih se je 25 mladih odzvalo na vabilo k sooblikovanju prihodnosti mladih v Sloveniji in pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o Nacionalnem programu za mladino.

Zbrane je nagovorila direktorica Urada Republike Slovenije za mladino mag. Dolores Kores: “Morate cedeti, da vsaka vaša aktivnost vpliva ne samo na to, kaj se bo dogajalo na vašem lokalnem, ampak tudi na nacionalnem, mora tudi na evropskem nivoju. In to zavedanje, da imate priložnost, da lahko sooblikujete takšne dokumente, kot je Resolucija o Nacionalnem programu za mladino, je pomembno. Čez leta boste tako lahko pogledali nazaj in ugotovili, kaj je bilo dejansko narejeno.”

Na delavnici, ki se je odvila po metodologiji svetovne kavarne, so obravnavali izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor), zaposlovanje in podjetništvobivanjske razmere mladihzdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport), okolje in trajnostmlade in družbo ter pomen mladinskega sektorja ter kulturo, ustvarjalnost in medije.

Svoje ugotovitve so v obliki kratkega pitcha predstavili odločevalcem, in sicer direktorici Urada Republike Slovenije za mladino, mag. Dolores Kores in Andražu Zgoncu, ter predstavnikoma Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Damjanu Mašeri in Gregorju Greifu. Mladi so z odločevalci razvili konstruktiven in produktiven dialog.

Velik poudarek so mladi posvetili duševnemu zdravju, ki v zadnjih letih postaja vedno večji problem – pomembno je, da mladi na tem področju niso spregledani ter da se jim nudi veliko podpore, tudi v sklopu izobraževalnih struktur. Na področju zaposlovanja in podjetništva so mladi opozorili na potrebo po usmeritvah in svetovanju že v času osnovne šole, prav tako si želijo več povezovanja med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom. Na področju kulture, ustvarjalnosti in medijev so izpostavili medijsko pismenost ter ozaveščenost mladih, ki naj bo v šolah bolj prisotna, prav tako so poudarili, da so mladi v medijih premalo zastopani. Na področju mladih in družbe je bil izpostavljen pomen mladinskih delavcev, ter želja mladih po aktivaciji, ki jo družba pogosto spregleda. Na področju okolja in trajnosti so mladi opozorili, da so na področju potrebne sistemske spremembe, ki pa morajo priti z nacionalnega nivoja, prav tako so opozorili na transparentnost pri upravljanju z odpadki. Da si mladi želijo več praks in praktičnega, uporabnega izobraževanja ter času primernih načinov le tega, je bil glavni poudarek na področju izobraževanja. Prav tako so se mladi osredotočili na perečo stanovanjsko problematiko.

Mladi deleženci so pogumno naslovili njihove potrebe ter ponudili veliko zanimivih, kreativnih in koristnih uvidov, ki bodo nedvomno prispevali k ustvarjano nove Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, za naslednjih devet let.

Naslednje regijsko posvetovanje po potekalo v četrtek, 7. aprila 2022, v Mladinskem centru Brežice.