Mobilnost mladih

Mladi so spoznavali dobre prakse podjetništva v Pomurju

24. 6. 2022 avtor: Uredništvo
Mladi so spoznavali dobre prakse podjetništva v Pomurju

Zavod Pomaju je med 20. in 28. majem 2022 gostil mladinsko izmenjavo z naslovom »RE-START EUROPE!«, ki je bila v celoti financirana v sklopu programa Erasmus+ Mladi v akciji. Mladinske izmenjave se je udeležilo 34 udeležencev iz Slovenije, Romunije, Litve, Bolgarije, Grčije in Španije.

V današnjih časih je med mladimi vse bolj popularno podjetništvo. Razlogov za to je več in so različni: od osebnih razlogov, visokih osnovnih stroškov izobraževanja, pomanjkanja programov izobraževanja za socialno in ekonomsko šibke, veliko mladih nima možnosti izobraževanja. Po drugi strani pa je veliko mladih preveč izobraženih za potrebe trga dela, kar posledično prinaša brezposelnost visoko izobraženih mladih. Mladi se več ne zaposlujejo na enak način kot nekoč, veliko bolj jim leži, da si ustvarijo nekaj svojega in da so pri svojem delu neodvisni.

Zaradi posledic korona virusa(COVID-19), gospodarske krize in recesije v Evropi se morajo mladi spopadati s problemom brezposelnosti. Zato so se mladi v organizaciji POMAJU odločili, da se bodo v okviru projekta mladinske izmenjave povezali z mladimi v Evropi in pridobili kompetence na področju podjetništva, primera dobrih praks, raziskali kako si opomoči po krizi korona virusa, poiskali rešitve, se skozi neformalno učenje naučili osnov marketinga ter pridobili znanje, kako izkoristiti svoj potencial in ga uspešno tržiti. V sklopu mladinske izmenjave, ki je potekala v Murski Soboti so mladi spoznali številne dobre prakse iz lokalnega okolja. Med drugim so si udeleženci ogledali številne primere dobrih praks podjetništva in sicer: prvo »zero plastic« trgovino »Naša bauta« v Murski Soboti, Zavod Korak naprej, ki se ukvarja z rabljenimi oblačili, Posestvo Mala Rosa, kjer so udeleženci spoznali razvoj podjetništva in turizma na podeželju, čokoladnico Passero, kjer so udeleženci spoznali kako nadgraditi obstoječo podjetniško ponudbo in Panonsko vas, kjer so udeleženci spoznali kako s pomočjo različnih razpisov in Evropske Unije razviti dobro podjetniško idejo v turizmu. Skozi mladinsko izmenjavo so mladi imeli možnost druženja z mladimi podjetniki v sklopu programa PONI, ki ga izvaja Razvojni center Murska Sobota in mladimi podjetniki, ki so šele razvili in odprli svoja podjetja.

Udeleženci so skozi projekt razvijali svoje podjetniške ideje, ki so jih nato predstavili povabljenim podjetnikom. Ob razvijanju podjetniških idej so mladi pridobili številne nove kompetence in razvijali svojo kreativnost.

Projekt so uspešno zaključili nad pričakovanji in ga še dodatno obogatili s sodelovanjem z lokalnim okoljem. Udeleženci so Slovenijo zapustili polni novih vtisov in kompetenc, ki jih bodo uporabili v svojem nadaljnjem izobraževanju in življenju.

Vir: Zavod Pomaju