Organizacije za mlade

Mladi so spregovorili o izzivih

10. 12. 2020 avtor: Mladinski center Dravinjske doline

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je pridruženi partner v projektu EUYOU, ki je pilotni projekt konzorcija slovenskih organizacij in je namenjen ozaveščanju in svetovanju o državljanskih pravicah mobilnih državljanov/k EU ter vključevanju teh v lokalne demokratične skupnosti. Izvajajo ga Mreža MaMaIPM inštitut in IPM komunikacije v okviru programa Rights, Equality and Citizenship, ki ga financira Evropska komisija. V sklopu projekta je MCDD čez poletje izvedli/e spoznavno srečanje, ki je potekalo preko spleta in pa medkulturni večer, ki je potekal v živo.

V mesecu novembru so izvedli/e še tretji in četrti dogodek – delavnico o demokratični participaciji in srečanje mladih ter odločevalcev/k. Izvedena sta bila preko spleta. Moderirala ju je Karmen Kukovič, strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus. Na obeh dogodkih so sodelovali mladi iz dijaške skupnosti Gimnazije Slovenske Konjice, člani/ce Kluba študentov Dravinjske doline in Kluba dijakov Dravinjske doline, nepovezana mladina ter mladi iz EU.

Po uvodnem pozdravu direktorice Mreže MaMaMaje Hostnik, je Klemen Balanč iz IPM inštituta mladim na delavnici o demokraciji predstavil odločevalske procese in strukture na različnih nivojih, nato pa so mladi imeli priložnost izpostaviti potrebe, izzive in morebitne rešitve na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju. Identificirali so veliko zadev s področja športa, podjetništva, kulture, stanovanjske problematike, izobraževanja, javne infrastrukture in finančne avtonomije mladih.

Izbrane teme so predstavili na srečanju z odločevalci, ki se ga je udeležilo kar osem odločevalcev/k: Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, Primož Poklič, podžupan in občinski svetnik Občine Slovenske Konjice, občinski svetniki mag. Jure Levartdr. Jernej ŠtromajerDejan Verhovšek in svetnica Nadja Punčuh, ki je tudi članica odbora za mladino, član odbora za mladino Jakob Mlakar in Laura Krančan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice. Vsi/e prisotni/e so dogodek pozdravili in z veseljem podali/e povratno informacijo o predstavljenih pobudah in izzivih mladih.

Vir: Mladinski center Dravinjske doline