Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Mladi so ustvarjali turistične spominke

4. 2. 2019 avtor: Turistična zveza Slovenije

Turistična zveza Slovenije (TZS) je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje, organizirala festivala Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za več turizma na temo “Turistični spominek mojega kraja”.

Mladi so pripravili kar 156 turističnih nalog s predlogi za popestritev spominkarske ponudbe v domačem kraju. Znova smo lahko bili priča neverjetni kulturni, geografski, naravni in zgodovinski raznolikosti Slovenije, ki so jo mladi predstavili skozi svoje ideje, ki so jih predstavljali na turističnih tržnicah po Sloveniji in posneli tudi promocijske spote. Ob tem so uživali v druženju, spoznavanju novih prijateljev, se učili in zabavali, drug drugega bodrili in spodbujali.  Veliko nalog je bilo odličnih, nekatere njihove zamisli pa bi bilo mogoče takoj začeti tržiti. 

Najboljše ideje mladih so zbrali in objavili v katalogu Turistični spominek mojega kraja, ki je dostopen na spletni spletni strani TZS. Dobite ga lahko tudi na sedežu Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva 38, Ljubljana.