Evropsko leto mladih / Mladinski dialog

Mladi v Ajdovščini so na strani zelene in vključujoče Evrope

8. 6. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
mladi v Ajdovščini

Na tretjem od enajstih dogodkov v okviru evropskega leta mladih so mladi, 8. junija 2022 v Ajdovščini, v dialogu z vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in na delavnici na temo trajnostne in zelene prihodnosti izrazili pripravljenost za aktivno participacijo v procesu sledenja ciljem Evropske unije, vendar so opozorili, da so za uspeh ključne politične odločitve in zakonodajni ukrepi, ki bodo spodbudili tako zeleno industrijo kot trajnostni način življenja posameznikov.

Da bi v evropskem letu mladih dosegli in vključili mlade po vsej Sloveniji, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in lokalnimi mladinskimi organizacijami prireja dogodke, kakršen je bil današnji v Hiši mladih Ajdovščina. Namenjen je bil predstavitvi projekta Skupna klopca, dialogu z odločevalci in delavnici na temo trajnostne in zelene Evrope. Mladi so spoznali tako lokalne kot evropske prakse vključevanja mladih v uresničevanje ciljev Evropske unije, seznanili so se s priložnostmi za mednarodno mobilnost in druge aktivnosti mladih v okviru programa Erasmus + ter iz prve roke izvedeli, kaj jim nudi Evropska solidarnostna enota, saj sta jim svojo izkušnjo evropskega prostovoljstva predstavila dva ESE prostovoljca iz Mladinskega centra Idrija.  

Več kot 40 mladih so najprej nagovorile vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Jerneja Jug JeršeAndreja Vidmar iz oddelka za družbene zadeve Občine Ajdovščina in vodja Mladinskega centra Ajdovščina Tonja Ferjančič. Tako so mladi v uvodu izvedeli, kakšne priložnosti jim prinašajo aktivnosti Evropske komisije v evropskem letu mladih, kako si za vključevanje mladih v načrtovanje prihodnosti prizadeva lokalna skupnost in kakšen je rezultat mladinske pobude za restavracijo klopi pred Hišo mladih Ajdovščina.  

Dialog z odločevalci

Mladi so v dialogu z dr. Jernejo Jug Jerše izvedeli, kakšni so načrti Evropske komisije za obdobje po epidemiji z vidika okrevanja in odpornosti ter kateri so prednostni koraki na poti do ogljične nevtralnosti Evropske unije. Tako so se seznanili z nekaterimi ukrepi v sklopu obsežnega načrta NextGenerationEU ter s poudarki ambicioznega svežnja Fit for 55. Sogovornica je poudarila, da je Evropa tu in zdaj, s tem pa sporočila, da evropske politike na različne načine vplivajo na naše vsakdanje življenje. Navezala se je tudi na dragocene priložnosti za mednarodno mobilnost evropskih državljanov, kar ustvarja širok prostor za osebno rast in krepi vrednote evropske skupnosti v lokalnih okoljih. Po drugi strani pa je mlade spodbudila k aktivnemu vključevanju v aktivnosti lokalnih mladinskih organizacij.

Mladi so izrazili potrebo po izobraževanju o delovanju Evropske unije in prednostih evropskega državljanstva. V razpravi o spodbujanju trajnostnega načina življenja pa so apelirali na odločevalce, naj oblikujejo politike in ukrepe, ki bodo zmanjšali vire škodljivih okoljskih vplivov, saj mladi kot končni potrošniki ne morejo prevzeti vse odgovornosti za zeleni preboj.

Predstavitev Skupne klopce

Po dialogu so si ogledali restavrirano klop pred Hišo mladih Ajdovščina in jo slavnostno predali namenu – druženju, mreženju in deljenju dobrih praks. To je namreč sporočilo mladinske pobude za restavracijo klopi, ki je delo lokalnega umetnika Arijela Štruklja. V procesu sodela se je Zavod Beta v sklopu projekta Garaža povezal z Mladinskim kulturnim centrom Hiša mladih Ajdovščina, tako pa povezal pisan krog mladih iz lokalne skupnosti. S predstavitvijo projekta Skupna klopca širši javnosti pa so odprli priložnosti za prenos dobre prakse mladinskega sodela pri varovanju in ohranjanju kulturne dediščine tudi v druge lokalne skupnosti. 

Kam po izkušnje v EU in zakaj?

Sledila je hibridna predstavitev Erasmus+ programa, ki jo je izvedla sodelavka Mladinskega centra Idrija Helena Ločniškar. V živo pa sta se nam pridružila ESE prostovoljca Irina iz Rusije in Svain z Norveške. Mlade sta navdušila za evropsko prostovoljstvo in jih spodbudila, da stopijo iz svoje cone udobja, saj jih prav onkraj znanega čaka največ odkritij o sebi in svetu.

Delavnica na temo trajnostne in zelene Evrope

V zadnjem delu dogodka so se mladi udeležili še delavnice na temo prepoznavanja izzivov pri sledenju ciljem trajnostne in zelene Evrope ter iskanja rešitev skozi aktivno participacijo mladih v tem procesu. Mladi rešitev za izzive pametne in zelene mobilnosti vidijo v vlaganjih v infrastrukturo za učinkovit javni prevoz, saj le dovolj hiter javni prevoz z rednimi linijami lahko nadomesti potrebo po uporabi avtomobilov. Poleg tega pa lahko zgladi razlike med mestno in podeželsko mladino, saj je slednja zaradi ovir v mobilnosti pogosto prikrajšana za razne aktivnosti. S tem so ponovno nakazali, da morajo odločevalci ustvariti pogoje za trajnostno mobilnost in s tem spremembo življenjskega sloga posameznikov. Slednji bodo lažje prevzeli zelene navade, če jim bodo tako delodajalci kot odločevalci prišli nasproti s spodbudnimi ukrepi. Mladi veliko priložnosti vidijo tudi v spodbujanju samooskrbe, izkoriščanju javnih urbanih površin za pridelavo hrane ter zmanjševanju proizvodnje živil živalskega izvora. Predvsem pa sporočajo: ravnanje posameznikov ne bo zadostovalo za razogljičenje družbe – potrebni so sistemski ukrepi za vzpostavitev zelenih industrij. 

V okviru evropskega leta mladih se bo pod okriljem Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji zvrstilo še osem regijskih dogodkov v Postojni, Šmartnem ob Paki, Rogaški Slatini, Sežani, Jesenicah, Kamniku in Črnomlju. Na osrednjem jesenskem dogodku pa bomo v dialogu z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem obravnavali pobude iz lokalnih okolij.