Vključenost

Mladi v Sloveniji zadovoljni s svojim življenjem

8. 8. 2018 avtor: Uredništvo

Mladi v Sloveniji so konec leta 2017 predstavljali 15,1% celotnega prebivalstva. Po podatkih Statističnega urada RS se je splošno zadovoljstvo mladih v zadnjih petih letih zvišalo, kar bi lahko pripisali tudi izboljšanju položaja mladih na trgu dela. V letu 2017 je bila stopnja delovne aktivnosti med mladimi (15-29 let) kar 51,1-odstotna. Kljub pozitivnim kazalnikom na področju zaposlovanja, pa še vedno ostaja zaskrbljujoče reševanje stanovanjskega vprašanja mladih, saj kar 79,3% mladih še vedno živi v skupnem gospodinjstvu s starši.

Kot zanimivost Statistični urad RS navaja, da sta med mladimi še vedno najbolj priljubljeni imeni Luka in Anja.  

Več