Šport

Mladi v Zagorju ob Savi smo za šport

25. 3. 2024 avtor: Mladinski center Zagorje ob Savi
mladi na dogodku

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi smo izvedli zaključno srečanje z odločevalci v okviru projekta Mladi za šport. Na dogodku so dijaki 3. letnika zdravstvene nege Srednje šole Zagorje predstavili pet konkretnih ukrepov, ki bi pripomogli k izboljšanju športne aktivacije mladih na lokalni ravni.

Svoje ideje so predstavljali šestim odločevalcev, in sicer:

Odločevalcem smo na kratko prezentirali projekt. Glavne ugotovitve izvedene ankete pa so jim mladi predstavili pet idej, ki so jih oblikovali na preteklih srečanjih. Njihove ideje so bile:

Odločevalci so mlade obvestili o tem, da bo do realizacije igrišča za odbojko na mivki v zagorski občini prišlo že letos. O ideji notranjega bazena pa so povedali, da gre za veliko finančno investicijo in problem rentabilnosti, a so se strinjali, da bi bila ideja lahko morda v nekaj letih uresničljiva.

Odločevalci so predlagali, da naj mladi tudi v prihodnosti stopijo v stik z njimi in jim sporočijo svoje ideje, saj so bili priložnosti za tovrstno druženje zelo veseli. Srečanje z odločevalci pa je bila tudi izkušnja dialoga za mlade in hkrati priložnost, da so mladi in njihove potrebe slišani.

*Projekt Mladi za šport je sofinanciran s strani Evropske komisije, v programu Erasmus +. Koordinira ga Zavod za šport Slovenske Konjice, skupaj s partnersko organizacijo Mladinska mreža MaMa. V projektu poleg Mladinskega centra Zagorje sodelujejo tudi MC Brežice, MC Žalec, KŠTM Sevnica in Hiša mladih Ajdovščina.