Mladinska politika

Mladi v Zrečah dobili strategijo razvoja

26. 3. 2021 avtor: Uredništvo

Pot Strategije za mlade v občini Zreče se je pričela v letu 2019, sprejeta pa je bila v letu 2021. Poti, kako do kvalitetne in uporabne strategije, je veliko. Občina Zreče se je je lotila strukturirano in celostno z vključevanjem različnih organizacij in mladih. S tem se je brez dvoma umestila med dobre prakse priprave strategij za mlade.

Občina Zreče se je povezala s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru in v okviru Javnega razpisa ŠIPK 2018–2019, ki ga je financiral Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, izvedla projekt Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče (Mlado Zreče). Partnerja sta bila še Srednja poklicna in strokovna šola Zreče in podjetje Mikro Malta d.o.o.Regionalno stičišče NVO savinjske regije Novus, katerega program v partnerstvu z Društvom Novus izvaja Mladinski center Dravinjske doline, je imelo v projektu posvetovalno funkcijo in je pomagalo pri razširjanju ankete.

V sklopu projekta je bila z anketnimi metodami in intervjuji mladih, starih od 15 do 29 let, izvedena analiza potreb mladih iz Zreč. Pridobljene so bile raznovrstne informacije o tem, kako se mladi želijo vključiti v življenje v občini, kaj pogrešajo in kaj si želijo na posameznih področjih (zaposlovanje, izobraževanje, prosti čas, informiranje, participacija, mobilnost, okolje, …). Kriteriji zbiranja podatkov so bili zasnovani na pregledu obstoječih strategij za mlade kot raziskovalna aktivnost študentk in študentov Filozofske fakultete in Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Na podlagi ugotovitev so bila nato pripravljena izhodišča in prioritete za razvoj mladinskega polja v občini Zreče. Osnutek strategije je bil širši javnosti in mladim predstavljen 13. septembra 2019 v prostorih Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Občina Zreče se je nato lotila še izvedbenega načrta z opredelitvijo virov financiranja, pri čemer je vsebinsko svetovalo tudi Regionalno stičišče NVO savinjske regije Novus.

Strategija je bila s strani občinskega sveta Zreče potrjena 24. marca 2021 in bo odslej urejala podporno okolje za občinski mladinski sektor, zagotavljala pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje ter spodbujala avtonomijo in zadovoljstvo mladih v občini Zreče.

Strokovna sodelavka Regionalnega stičišča Novus, Karmen Kukovič, je dejala: »Pri podpori in spodbujanju priprave lokalnih programov in strategij za izboljšanje kvalitete lokalnega prebivalstva smo v stičišču že zelo uspešni. Morda tudi v vaši občini razmišljate o podobnem dokumentu, pa ne veste, kako se ga lotiti? Obiščite spletno stran zanvo.org in kontaktirajte svoje regionalno stičišče. Z veseljem vas podpremo.«

Program regionalnih stičišč se izvaja v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023 in se financira iz Sklada za razvoj NVO.

Vir: Občina Zreče, MCDD