Aktivno državljanstvo / Okolje in trajnost

Mladi x trajnost x turizem

25. 4. 2024 avtor: Zavod KŠM Tolmin
projekcija

Pretekli petek je bil v Tolminu v okviru Evropski teden mladih 2024 v znamenju: mladih, trajnosti in iskanja novih rešitev v smeri življenja na okolju bolj prijazen način.

Dopoldne smo si v Kinogledališču Tolmin skupaj z 9. razredi Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo ter 1. letniki Gimnazije Tolmin ogledali film Temni pokrov sveta. Po filmu je sledil pogovor z avtorjem filma, letalcem, fotografom, alpinistom in okoljevarstvenikom Matevžem Lenarčičem.

Druženje smo sklenili z interaktivno dejavnostjo, preko katere smo mlade spodbudili k razmisleku o njihovih obstoječim praksah v smeri preprečevanja globalnega segrevanja in krepili odgovornost k trajnostnemu razvoju. Ugotovili smo, da počnemo že mnogo stvari v smeri preprečevanja globalnega segrevanja, npr. kupujemo second hand oblačila, se vozimo z javnim prevozom in kolesom, ko je to mogoče ter se trudimo proizvajati čim manj smeti.

Kljub mnogim obstoječim praksam pa je potrebno na tem področju vztrajati in vedno znova iskati poti, da smo pri tem še bolj vztrajni in učinkoviti. Udeleženka dogodka je po aktivnosti povedala:

“Po dogodku me navdajajo mešani občutki, po eni strani čutim zaskrbljenost, žalost, po drugi pa sem dobila veliko novih informacij in motivacije ter idej za življenje, ki je prijazno okolju. Mladi se nujno moramo pogovarjati o tej temi, saj smo prav mi tisti, ki lahko na tem področju veliko spremenimo.”

Zvečer pa je na isti lokaciji potekal dogodek z naslovom Jutrišnji turizem se me tiče – posvet o uporabi načel trajnosti v turizmu z dobrimi praksami, na katerem so svoja mnenja glede pomena zadevanja trajnosti v turizmu delili Kristina Lesjak, Jerica Kobal, Aljaž Bevk in Peter Dakskobler.

Alternativni zimskem turizmu kot primer dobre prakse čez mejo, nam je predstavil direktor Naravnih parkov Dobrač in Belo jezero (Weißensee) Robert Heuberger. V prispevku o trajnostni rabi naravnih virov kot poslovni priložnosti pa smo prisluhnili Thomasu Probstu iz podjetja Planval.

Dogodek je bil vsebinsko zel bogat in je odpiral najrazličnejše razmisleke o tem. Udeleženka posveta je o temu trajnosti razmišljala tako:

“Prav je da se o trajnosti pogovarjamo, smo o njej kritični, prav je pa tudi, da se jo prav razume. S trajnostjo ni nič narobe (dokler ni zlorabljena). Take debate so fajn ravno zato, da začnemo razmišljat o tem kje si turizem, kmetijstvo, bivanje ipd. hodijo drug ob drugem ne da bi se ovirali.”

Mladim smo na dogodku predstavili različne primere dobrih praks razvoja okolij na trajnosten način, tako iz Slovenije kot bližnjega kraja čez mejo, spodbudili k razmisleku, v kakšnem svetu, okolju, kraju bi radi živeli ter tem, kako lahko mladi vplivamo na potek razvoja kraja in turizma v lokalnem okolju.

Razmišljanje lepo zaokroža misel, ki jo je z nami delila Jerica, mlada krajinska arhitektka, prejemnica Jesenkove nagrade Biotehniške fakultete za najboljšo diplomantko magistrskega študija v letu 2024:

“Vse, ki živijo v Dolini Soče, povezuje skupni interes: zagotavljanja ravnovesja med varovanjem narave in kulturnega izročila ter na drugi strani različnih dejavnosti: kmetijstvo in rekreacija sta le dve izmed mnogih. Zato Dolina Soče potrebuje tehten in temeljit premislek ob vsakršni človekovi dejavnosti, predvsem v turizmu, ki lahko služi povezovanju vseh prej naštetih področji. Potrebam vseh – okolja, družbe in gospodarstva – tudi turizma, bo mogoče ugoditi le, če bomo uspeli ohraniti tisto, kar Dolino odlikuje – naravo, kulturo in ljudi, ki tu živijo.”

Dogodka smo izvedli v okviru aktivnosti Evropskega tedna mladih 2024.