Aktivno državljanstvo / Mladinski dialog

Mladi z županom o življenju v Občini Idrija

7. 3. 2024 avtor: Mladinski center Idrija
mladi

V petek, 1. 3. 2024, je v prostorih Mladinskega centra Idrija potekalo srečanje župana z mladimi iz celotne občine. Udeležilo se ga je okrog 20 mladih iz Idrije in okolice. V sproščenem vzdušju smo se z županom in podžupanom pogovarjali o temah, ki so trenutno aktualne za mlade v Občini Idrija.

Namen tega srečanja je bilo spodbuditi mlade, da g. županu predstavijo svoje ideje, vprašanja, kritike, izzive s katerimi se soočajo v svojem lokalnem okolju in nanje prejmejo odgovore iz prve roke, od oseb, ki krojijo mladinsko politiko v Občini Idrija. Prav tako pa, da mladi dobijo občutek, da lahko vzpodbudijo spremembe v svoji lokalni skupnosti in da je njihov glas slišan, če ga le podajo.

Dogodek je nastal v sklopu aktivnosti udejstovanja mladih – projekta Sodelujmo, sooblikujmo, katerega glavni namen je mladim omogočiti izkušnjo aktivnega udejstvovanja v lokalni skupnosti, zavedanja pomena lastnega doprinosa ter jih spodbuditi k sodelovanju v demokratičnem življenju v ožji in širši skupnosti. 

Del srečanja smo namenili tudi predstavitvi Strategije za mlade občine Idrija 2022-2026 in evalvacije le te za leto 2022 in 2023. Župan nam je ob tem predstavil, s kakšnimi izzivi se občina sooča, predvsem kar se tiče stanovanjske problematike mladih v OI in podal nekaj konkretnih rešitev, h katerim občina stremi.

Zakaj (ne) bi mladi živeli v Idriji?

Na vprašanje, zakaj bi mladi živeli v Idriji so mladi izpostavili predvsem poznavanje okolja in vrstnikov, hitra pomoč če jo potrebuješ in veliko dogajanja. Negativni vidiki bivanja v Idriji pa so po besedah mladih, da se zaradi majhnosti mesta ne moreš ‘skriti’ in da ni dovolj raznolikih zaposlitvenih priložnosti.

Župan je odgovoril tudi na vprašanja, ki so jih mladi zastavili anonimno na spletu. Pokazal je, da mu je še kako mar za mlade in mladinsko politiko v Idriji. Preko sproščenega pogovora z njimi je odgovoril na prav vse dileme, vprašanja in naslovil vse izzive, s katerimi se soočajo mladi v OI ter jim dal vedeti, da so njegova vrata vedno odprta.

Iz evalvacije srečanja je bilo razvidno, da je mladim tak način srečevanja zelo blizu in bi se ga radi udeležili vsako leto. Izpostavili so pomen sproščenega vzdušja, skupnega iskanja rešitev, predvsem pa to, da so dojeli župana kot enega izmed njih.

Nekaj vtisov mladih

“Bilo mi je v redu, izvedel sem veliko novega in lahko sem delil svoje mnenje.”
Zdelo se mi je super, ker se župan ni obnašal kot uradna oseba, ampak eden izmed nas.”
“Srečanje se mi je zdelo poučno in zanimivo. Pohvalno, da se župan zanima za mlade.”
“Odličnu, bel kt je sproščenu bulš je.”