Aktivno državljanstvo / Šport

Mladi ZA šport v Brežicah

5. 1. 2024 avtor: Mladinski center Brežice
Mladi ZA šport Brežice

Priprave ukrepov in okrogle mize z odločevalci so se udeležili mladi, stari med 16 in 21 let, vsi dijaki športnih oddelkov gimnazije Brežice, ki so po večini športno aktivni v občini Brežice.

Ukrepe smo razvrstili v tri kategorije: financiranje, infrastruktura in splošne športne dejavnosti v občini Brežice. Mlade smo razdelili v tri skupine, vsaka skupina je za svoje področje prebrala in predebatirala že pripravljene predloge za ukrepe in jih dopolnila z novimi ukrepi. Določili smo vodjo skupine, ki je ukrepe za področje skupine predstavil še ostalim dvema skupinama.

Predlagani ukrepi s področja športne dejavnosti v občini Brežice so bili:

Predlagani ukrepi s področja infrastrukture so bili:

Predlagani ukrepi s področja financ pa so bili:

Po predstavitvi predlogov ukrepov so te komentirali tudi odločevalci, ki so bili predstavniki naslednjih zavodov, ustanov in oddelkov: mlada uspešna in upoštevana športnica, predstavnik Občine Brežice, predstavnik Zavoda za šport Brežice, predstavnica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter koordinatorka enote mladine v ZPTM Brežice.

Povedali so, da se kar nekaj teh že izvaja, nekaj pa jih je v načrtih za prihodnost. Kar se tiče infrastrukture in z njo povezano obnovo in vzdrževanje prostorov so povedali, da so prostori v večini renovirani. Še ena težava, ki so jo izpostavili, pa je centralizacija društev v centru mesta Brežic, kar privede do pomanjkanja prostorov in prezasedenost le teh. Če se bi društva preselila na obrobja mesta oziroma na ruralni del, bi to na eni strani pomenilo več prostora v središču mesta ter lažjo dostopnost do športnih aktivnosti za mlade iz ruralnega dela mesta.

Glede vpeljave novih športnih panog so v preteklosti že poskušali, vendar zaradi nizke stopnje zainteresiranosti, ne ravno uspešno. Glede promocije oziroma oglaševanja so deležniki, odločevalci pozvali mlade, naj podajo predloge, kako bi oglaševali novitete, da bi le te prišle do mladih. 

Mladi so bili resnično aktivni in dejavni, s prihodom in aktivnim sodelovanjem so pokazali in izrazili tudi željo po aktivni participaciji, vplivanju na odločitve in sodelovanju.