Šport

Mladi ZA šport v Slovenskih Konjicah

21. 1. 2021 avtor: Uredništvo

V sklopu projekta Mladi ZA šport v Slovenskih Konjicah so na Zavodu za šport Slovenske Konjice, pripravili zaključno srečanje in predstavitev predlogov športnih vsebin in infrastrukture.

Namen projekta, ki so ga izvajali od 1.9.2019 do 1.7.2020 je bil pričeti s strukturiranim pristopom k reševanju športne neaktivacije mladih v lokalni skupnosti.  V projektno partnerstvo so bili vključeni Šolski center Slovenske Konjice – ZrečeMladinski center Dravinjske dolineObčina Slovenske KonjiceZdravstveni dom Slovenske KonjiceMladinski svet občine Slovenske KonjiceKlub dijakov Dravinjske dolineKlub študentov Dravinjske doline ter Zavod za šport Slovenske Konjice.

S projektnimi aktivnostmi so pričeli v septembru 2019. Opravili so raziskavo potreb mladih na področju športaorganizirali tematsko obarvana srečanja, preko katerih so mladi dobili dodatna znanja in informacije o pomenu gibanja. Večina srečanj je bila izvedena v živo, delno so se posluževali e-srečanj.

Mladi so tako sodelovali na predstavitvi analize, predstavljena so bila športna društva iz Slovenskih Konjic, poslušali so dve strokovni predavanji. Po pridobljenih informacijah so v mesecu februarju mladi dobili glavno vlogo v projektu ter začeli snovati predloge za vsebinsko in infrastrukturno nadgradnjo športa v občini Slovenske Konjice. Svoje predloge so predstavili na zaključnem srečanju.

 »Kot bivša mladinska delavka in trenerka mladinskih voditejev vidim med področjem športa in mladine ogromno povezav. Slednje smo na lokalnem nivoju v zadnjih dveh letih že začeli uporabljati in nadgrajevati preko skupnih projektov. V projektu Mladi ZA šport v Slovenskih Konjicah smo še posebej ponosni na lokalno partnerstvo, ki smo ga vzpostavili, saj nam slednje služi tudi po uradnem zaključku projekta. Šole, mladinske organizacije in javne službe (občina, zdravstveni dom, zavod za šport) se med sabo prav zaradi tega partnerstva bolje poznajo, lažje sledijo temu kar vsak od nas počne in se ob pravih trenutkih tudi spomnimo na drug drugega. Mladi ZA šport je bil prvi skupen projekt. V letu 2020 smo sodelovanje nadgradili s pripravo strategije razvoja športa v okviru Študentskih inovativnih projektov, sodelujemo pri organizaciji predavanj z namenom spodbujanja zdravega načina življenja, preko razpisa Erasmus+ Sport izvajamo 3 projekte (spodbujanje športne aktivacije, ekološko ozaveščanje preko športa, vključevanje neaktivnih v pohodništvo),« je o tem kako so zadovoljni z izvedbo projekta povedala, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice Laura Krančan.

V projektu je aktivno sodelovalo preko 30 mladih, za potrebe projektnih aktivnosti pa so v projekt zajeli lokalna športna društva in preko 800 občanov. Mladi in mladinski delavci, ki so pri projektu sodelovali so, kot je povedala Laura Krančan, projekt dobro sprejeli: »Mladi so projekt sprejeli pozitivno, osnovna pobuda za izvedbo projekta je prišla s strani mladih (Klub študentov Dravinjske doline). Z zagotavljanjem udeležbe s strani mladih ni bilo težav; delno so se vključili preko šole, delno pa preko mladinskih organizacij, ki so v projektu sodelovale. Mladi so pod mentorstvom mladinskih delavcev iz Mladinskega centra Dravinjske doline izvedli raziskavo potreb s področja športa in pripravili analizo; ki je na koncu služila tudi kot podlaga za Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice 2020 – 2030 (uradno potrjena v novembru 2020). V slednjo so vključeni tudi predlogi, ki so jih mladi oblikovali v sklopu tega projekta (osvetljena in asfaltirana kolesarska pot, vključevanje mladih v pripravo in izvedbo športnega dogodka). Mladi so spoznali možnosti za mobilnosti v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji. Mladinski delavci so bili vključeni iz različnih sodelujočih organizacij. Njihova naloga je bila priprava in izvedba srečanj, moderiranje, evalvacija z namenom ozaveščanja pridobljenih znanj pri udeležencih.«

V večini so projekt financirali iz razpisa Erasmus+ Mladi v akciji, delno pa je k projektu prispeval tudi Zavod za šport Slovenske Konjice.

Vir: Zavod za šport Slovenske Konjice in uredništvo mlad.si