Mladinski sektor

Mladi zmaji iščejo okrepitve

25. 2. 2022 avtor: Mladi zmaji
Ekipa mladih zmajev

Mladi Zmaji razpisujejo 2 delovni mesti:področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas)področni svetovalec II – področje psihosocialnega svetovanja (določen čas 1 leta)

Ljubezen do mladih in skrb za prihodnost mladih generacij je povezovalna nit v kolektivu Mladih zmajev in gonilo za oblikovanje novih programov. Veliko energije so usmerili v psihosocialno podporo mladim, ki je ključnega pomena v času epidemije, ko tudi mladi doživljajo večje stiske. Podporo jim nudijo preko številnih kanalov – telefonsko, preko Zoom-a, v Facebook klepetalnici, preko digitalnega mladinskega centra DigiMC, še vedno najraje pa v mladinskih centrih. Posebno podporo namenjamo mladinskim delavcem v Mreži MC Ljubljana, saj se se pri svojem delu čedalje pogosteje srečujejo s težjo problematiko npr. rizična vedenja mladih, duševne stiske, nasilje v družini, zlorabe. Najboljše načine delovanja za mlade iščejo preko intervizijskih srečanj, individualnih pogovorov ali obiskov v mladinskih centrih. Za mlade izdelamo načrte pomoči in po potrebi vključimo tudi vladne in nevladne organizacije. To terja znanje, energijo in predanost.

Iščejo strokovni, organizirani, dinamični in energični osebi, ki bosta pomagali nadaljevati razvoj programa psihosocialne podpore, ki so jo pričeli pisati leta 2019. Ponujajo redno plačilo in dinamično delo. Želijo si osebi, ki bosta prevzeli področje s predanostjo in nadaljevala že vzpostavljen program v smeri razvoja novih storitev in novih povezovanj, v dobro mladih v MOL. Pri Mladih zmajih jim največ pomenijo odnosi, zaupanje, spoštovanje, pripadnost in medsebojna podpora. Od novih sodelavcev pričakujejo pripravljenost za timsko delo, pozitivno naravnanost, samoiniciativnost, ambicioznost, inovativnost, zanesljivost, fleksibilnost in ustvarjalno reševanje problemov. Za njih je odnos izhodišče kakovostnega dela in navdihujočih sodelovanj. Njihovo vodilo je, da so vedno na voljo mladim v mestu.

Skupaj naredimo več in bolje.

Če vas je njihovnagovor za resno in dolgoročno delo nagovoril in želite soustvarjati z njimi z vašim znanjem in energijo ter izpolnjujete vse pogoje razpisa, ki so navedeni v nadaljevanju, jim na e-naslov: razpis@mladizmaji.si, do vključno 3. 3. 2022, pošljite svojo vlogo z dokazili in motivacijsko pismo z naslovom e-pošte Prijava PODROČNI SVETOVALEC II – PODROČJE PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA (dopišite za nedoločen ali za določen čas). V kolikor se prijavljate na obe delovni mesti, to navedite v prijavi.