Mladinsko delo

Mladi zmaji vabijo k soustvarjanju programa za mlade v letu 2024

1. 3. 2024 avtor: Mladi zmaji
plakat

Mladi zmaji vabijo organizacije, društva, zavode in posameznike k soustvarjanju programa za mlade v letu 2024. S sodelovanjem z zainteresiranimi prijavitelji želijo dodatno krepiti program za mlade na različnih področjih.

Namen javnega povabila je mladim iz območja Mestne občine Ljubljana zagotoviti širok izbor aktivnosti in priložnosti za aktivno participacijo. Pri soustvarjanju programa sledijo svojemu poslanstvu in spodbujajo izvajanje programov pri katerih imajo pomembno vlogo mladi, kot izvajalci programov ali aktivni udeleženci, ki pridobivajo znanja in vseživljenjske kompetence.

Postopek prijave

Pred prijavo natančno preberite dokumentacijo javnega povabila v prilogi, kjer najdete določila razpisa in natančna navodila za prijavo. Za prijavo programa prijavitelj izpolni prijavno dokumentacijo v prilogi in jo do roka pošlje na e‑naslov jp@mladizmji.si. Prijavnico (OBR-1), in izjavi o sprejemanju določil (OBR-2, OBR-3) izpolnjujete v PDF obrazcu.

V primeru morebitnih težav z obrazcem se obrnite na vodjo programa na telefonski številki 051-625/162 (Barbara Rehar) ali na e-naslov jp@mladizmaji.si.

Popolna prijavna dokumentacija vsebuje podpisane in žigosane (v primeru, da uporabljate žig) naslednje dokumente:

1Prijavnica prijaviteljaOBR-1izpolnjen, podpisan in žigosan
2Izjava o sprejemanju vseh določil vabilaOBR-2izpolnjen, podpisan in žigosan
3Izjava o sprejemanju določil pogodbeOBR-3izpolnjen, podpisan in žigosan
4Potrdilo o nekaznovanosti vseh izvajalcev programa/izdano s strani Ministrstva za pravosodje RS

Rok za prijavo programa je nedelja, 17. 3 .2024, do 24.00 ure. V primeru neporabljeni sredstev na prvem roku bo razpisan drugi rok javnega povabila, ki bo objavljen najkasneje do 7. 4. 2024.

Prijavitelj lahko za posamezni prijavljeni program,  ki ga izvaja v skladu s sklenjeno pogodbo z javnim zavodom, prejme financiranje do 5000,00 EUR.

Prijavna dokumentacija

Prijavite se na INFO dan!

Vse zainteresiran prijavitelje vabijo na INFO dan, ki bo potekal v ponedeljek, 4. 3. 2024, ob 14.00 prek aplikacije ZOOM in bo trajal predvidoma dve uri.

Prijave na INFO dan zbirajo do nedelje, 3. 3. 2024 preko Google obrazca.

V primeru dodatnih vprašanj so vam na voljo na e-naslovu  jp@mladizmaji.si in na telefonski številki 051-625/162 (Barbara Rehar).

Vabljeni k soustvarjanju programa Mladih zmajev!