Mladinski sektor

Mladim prihodnost

8. 1. 2024 avtor: Mladinska mreža MaMa
logotip orodja mladim

Mladim.si je digitalno orodje, ki je glavni rezultat dvoletnega projekta Digital NGO (Nova generacija nevladnih organizacij), podprtega s strani Ministrstva za javno upravo. Projekt je nastal iz potrebe po ustvarjanju podpornega okolja za mladinsko delo predvsem s ciljem, da z zbiranjem in obdelavo podatkov ustvarimo pogoje za predstavitev konkretnih podatkov  in dela organizacij mladinskega sektorja ter nevladnih organizacij z različnih tematskih področij. Poleg tega je bilo pri projektu ključno, da smo predstavnike nevladnih organizacij seznanili s pomenom in koristnostjo informacijske družbe in s tem posledično z uporabo orodja mladim.si, ki omogoča merjenje učinkov dela, ki ga opravijo organizacije mladinskega sektorja in nevladne organizacije. Posledično bodo organizacije lahko bolj konkretno, na podlagi dokazov, komunicirale s ključnimi deležniki in predstavljale kaj in zakaj delajo kar delajo ter s tem tudi opravičile svoje delovanje na različnih področjih, še posebej do financerjev.

Ime Mladim je nastalo v preteklosti, v sklopu drugih projektov, ki jih je izvajala Mreža MaMa kot glavni koordinator projekta Digital NGO. Gre za podobo imena, ki je ustvarjeno za mlade in mladinsko delo, za ustvarjanje skupne prihodnosti z mladimi in za mlade. Z orodjem Mladim omogočamo posredno tudi prihodnost mladim, saj so mladi glavni akterji in ustvarjalci mladinskega dela ter s tem tudi ustvarjajo glas prihodnosti. Z Mladimom tudi ustvarjamo nove prostore in odpiramo nove teme, saj z ustvarjanjem podpornega okolja za kakovost mladinskega dela in s tem za merjenje učinkov našega dela posredujemo glas mladih v javnost. Orodje je strukturirano tako, da omogoča najavo aktivnosti znotraj projektov, spremljanje statističnih kazalnikov in s standardiziranimi vprašalniki meri učinke na posameznika in tudi organizacijo.

Z orodjem Mladim, ki bo živelo in bo uporabno tudi po zaključku projekta, po letu 2023, bomo merili kvantitativne in kvalitativne kazalnike. Splošni podatki kot so demografski podatki, spol, starost, delovanje v regiji, število vključenih mladih, pridobljene kompetence mladih, število ur aktivnosti in formati dejavnosti, bodo dostopni takoj in zbrani na enem mestu. Dolgoročni in na dolgi rok merljivi kvalitativni kazalniki, pa nam bodo podali podatke o stopnji soudeležbe in vključenosti mladih, dobro počutje in duševno zdravje, varnost in obravnava mladega človeka ter upoštevanje njegovih načel delovanja. Kvalitativni kazalniki se bodo glede na potrebe mladinskega sektorja v prihodnosti nadgradili v skladu s potrebami in realnostjo slovenskega mladinskega sektorja.

V projektu Digital NGO smo izvedli 120 usposabljanj za informacijsko družbo in uporabo novega razvitega digitalna orodja , trenutno je 125 organizacij vpisalo osnovne podatke in testiralo orodje na primeru lastnih projektov. Raznolikost vključenih organizacij pa je dokaz, da je orodje potrebno in uporabno za prihodnje delovanje, saj smo poleg mladinski centrov vključili se mladinske organizacije, druge nevladne organizacije in fakultete ter šole.

Glede na trenutne analize nam podatki kažejo, da so najpogosteje zastopane regije osrednjeslovenska in podravska regija, najbolj pogoste vnesene aktivnosti glede na formate dejavnosti usposabljanja, mednarodne mobilnosti, koncerti in različne delavnice. Glede na vnesena področja dejavnosti pa se v sklopu projektov najpogosteje pojavlja kultura in umetnost ter ustvarjalnost in aktivno državljanstvo oziroma participacija mladih. Na tretjem mestu je skrb za zdravje in dobro počutje.

“Zbrani podatki na enem mestu nam bodo za posamezno organizacijo omogočili sprotno analiziranje, obdelavo podatkov za potrebe komuniciranje, nadzor nad porabo javnega denarja in ustvarjanje okolja za kakovostno mladinsko delo. Pot se šele začenja, saj je najbolj potrebno to, da se bo orodje v prihodnje tudi uporabljalo in bo funkcionalno za vse vrste organizacij, ki delujejo z mladimi na različnih področjih. En del zgodbe je zaključen in prehajamo v naslednjo obdobje, ko bo potrebno orodje uporabljati in ga umestiti v del rednih aktivnosti vsake organizacije, da bodo učinki na dolgi rok najbolj vidni”,

je povedala, direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik.

Dodala je še, da nas čaka veliko dela in predvsem posluha s strani odločevalcev ter razumevanja zakaj to delamo in kje so prednosti ter doprinos uporabnosti orodja.

Prvi rezultati spremljanja mladinskega dela, s projektom digitalna preobrazba, so dostopni tukaj.