Aktivno državljanstvo

Mladinska komisija planinske zveze Slovenije ima novo vodstvo

6. 12. 2022 avtor: Planinska zveza Slovenije

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je v soboto, 12. novembra 2022, na Igu, izvedla Zbor mladinskih odsekov.

Pred samim Zborom je potekala okrogla miza na temo Planinske šole, ki je potekala v bolj neformalnem in sproščenem vzdušju. Zbor MO se je začel po urniku. Po uvodnem pozdravu, potrditvi delovnega predsedstva in poročilu verifikacijske komisije se je lahko tudi uradno pričel.

Izveden je bil po predlaganem in potrjenem dnevnem redu:

  1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
  2. Poročilo verifikacijske komisije.
  3. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2022.
  4. Vsebinsko in delno finančno poročilo za leto 2022, program dela MK PZS za leto 2023 ter okvirni program dela za leto 2024.
  5. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize.
  6. Podelitev priznanj Mladina in gore.
  7. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS
  8. Volitve organov Mladinske komisije PZS
  9. Razno.

Zbor je potekal brez večjih zapletov. Da so se organizatorji izognili štetju glasov, so sklepe potrjevali v obratnem vrstnem redu. Način se je izkazal za učinkovitega, saj so bili vsi sklepi soglasno potrjeni.

Podeljeno je bilo najvišje priznanje Mladina in gore. Za leto 2022 je prispela ena kandidatura, ki je bila tudi uspešno potrjena. Priznanje je prejel MO PD Sežana, ki v letošnjem letu praznuje 70-obletnico delovanja.

Na Zboru MO 2022 so potekale tudi volitve v organe Mladinske komisije PZS za mandatno obdobje 2022 – 2024. Na PZS so prispele kandidature v maksimalnem številu, da so volitve še lahko potekale javno. Za načelnika Mladinske komisije je namreč prispela ena kandidatura, za člane v izvršni odbor Mladinske komisije pa je prispelo 11 kandidatur. Vsi kandidati so se prisotnim delegatom predstavili, nato pa smo jih skupaj javno potrdili.

Izvoljeni člani so sledeči:

Pod točko razno ni bile predvidene vsebine in tudi ni bilo podane pobude s predlagano temo. Zbor MO je bil lahko uradno zaključen, čas po tem pa je bil namenjen neformalnemu druženju ob soku in prigrizku.

Za več fotografij in informacij lahko sledite povezavi.