Angažiraj se

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije razpisuje volitve

7. 9. 2022 avtor: Planinska zveza Slovenije
logo

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, na podlagi 19., 20. in 21. člena Pravilnika MK PZS razpisuje volitve za mandatno obdobje 2022-2024. Volitve se razpisujejo za načelnika MK PZS in osem (8) do enajst (11) članov Izvršnega odbora MK PZS.

Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov, kot to določa 3. odstavek 20. člena Pravilnika MK PZS. Prijave morajo biti poslane oziroma vročene v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – volitve MK PZS« in sicer najkasneje do ponedeljka, 19. septembra 2022. Datum odpiranja prijav bo v roku osmih (8) dni po končanem razpisnem roku. Volilna komisija, ki jo imenuje IO MK PZS, bo pregledala prijave in kandidate obvestila o uspešnosti njihove prijave preko elektronske pošte oz. jih pozvala k morebitni dopolnitvi kandidature.

Volitve bodo potekale na Zboru MO 2022 in sicer 12. novembra 2022.

Do razpisa in pogojev za kandidaranje lahko dostopate na naslednji povezavi.