Vključenost

Mladinski center Brežice na srečanju evropskih mladinskih centrov

22. 6. 2020 avtor: Uredništvo

10. in 11. junija 2020 se je predstavnica Mladinskega centra Brežice udeležila digitalne platforme Evropskih mladinskih centrov pod okriljem Sveta Evrope (CoE). Namen srečanja je bil predstaviti delovanje Evropskih mladinskih centrov v času epidemije COVID 19, s poudarkom na izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja o človekovih pravicah, preveriti vpliv epidemije COVID 19 na delovanje Sveta Evrope in mladinskega sektorja ter prenos novih pobud in priporočil v delovanje mladinskih centrov.

Srečanja so se udeležili še predstavniki 13-ih mladinskih centrov, ki se ponašajo z Znakom kakovosti Sveta Evrope, in sicer iz Finske, Portugalske, Srbije, Belgije, Španije, Bolgarije, Irske, Luksemburga, Romunije in Turčije ter predstavniki mladinskih centrov, ki so v postopku pridobivanja certifikata ter predstavniki Sveta Evropa.

Glavni cilj vseh evropskih mladinskih centrov in Sveta Evrope je ublažiti negativne učinke krize COVID-19 na človekove pravice in demokracijo, na mlade, mladinsko civilno družbo, mladinsko politiko in mladinsko delo. Kljub zahtevnim razmeram so ves čas epidemije izvajali program mladinskega sektorja, a so svoje delovne metode prilagodili razmeram. Okrepili so svoje aktivnosti na socialnih omrežjih in spletu ter predvsem z različnimi kampanjami, videi, delavnicami, seminarji opozorjali mlade na njihove človekove pravice in pomembnost spoštovanja le teh.

Kot primer zanimive dobre prakse je bila izpostavljena razstava “Veliki in mali junaki” mladinskega centra Destelheide, Belgija –  digitalni paket z ustvarjalnimi aktivnostmi, ki razstavo prinese kar v domačo dnevno sobo. Razstava je igriva in interaktivna, kjer lahko mladi spoznajo umetnikovo delo z različnih perspektiv – npr. pokažite svoje odrske nastope kot pravi umetnik, prevzemite vlogo koncertnega fotografa ali izostrite pero kot novinar kritične kulture.

Mladinski sektor Sveta Evrope je vzpostavil namensko spletno stran, ki z ažurnimi in praktičnimi informacijami pomaga mladinskim delavcem, trenerjem, mladinskim organizacijam, mladim in drugim, ki sodelujejo z mladino in se spoprijemajo s trenutnimi izzivi. Druga pobuda je poseben razpis Evropske mladinske fundacije za dodelitev sredstev za pilotne dejavnosti, ki ustrezajo lokalnim potrebam, nastalih s pojavom Covid-19. 

Velik del spletnega srečanja je bil posvečen tudi predstavitvi Strategije mladinskega sektorja 2030, ki nudi politične smernice in obsežen politični okvir za izvajanje mladinskih programov. Temelji na vrednotah demokracije, človekovih pravic in pravne države Sveta Evrope in dosedanjih dosežkih mladinskega sektorja Sveta Evrope.

Mladinski center Brežice je že leta 2013 postal prvi center, ki mu je Svet Evrope dodelil Znak kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. Znak kakovosti pridobijo tisti centri, ki nudijo ugodno okolje in prostor za izvajanje inovativnih mednarodnih izobraževalnih projektov in delavnic, zagotavljajo kvalitetno neformalno izobraževanje med mladimi ter spodbujajo mlade, da se aktivno udejstvujejo na področju evropske civilne družbe ter predvsem podpirajo aktivnosti na področju mladinske politike in sledijo vrednotam, ki jih predstavlja Svet Evrope.

Vir in foto: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – Mladinski center Brežice