Mladinsko delo

Mladinski center je odličen poligon za pridobivanje in krepitev kompetenc

28. 4. 2007 avtor: Zavod Nefiks

Zavod Nefiks je v sredo, 21. aprila organiziral posvet na temo Mladinski center – prostor za krepitev kompetenc, s katerim so želeli odpreti razpravo med mladinskimi delavci o vlogi beleženja neformalno pridobljenega znanja med mladimi in kako lahko krepitev kompetenc mladih tekom šolanja prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Na posvetu so različni govorniki predstavili svoj vidik beleženja kompetenc.

Nives Felić iz Zavoda Nefiks je predstavila portal beleži.si, ki je nastal v sklopu projekta Nefiks karierne rešitve, katerega glavni namen je ravno krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost. Na omenjenem portalu  so predstavljena različna orodja za beleženje kompetenc, hkrati pa vsebuje spletna stran izdelan primerjalnik, preko katerega tako mladi kot mladinske organizacije lažje izberejo primerno orodje glede na svoje potrebe. Nives Felić je pripomnila tudi, da mladim samo beleženje kompetenc ni prioriteta in da lahko mladinski centri na tem področju še ogromno naredimo.

Andreja Urh, DMC Cerklje, je udeležencem predstavila zgodovino in razvoj Družinskega in mladinskega centra Cerklje. DMC je v lokalnem okolju prepoznam kot eden glavnih akterjev znotraj mladinskega dela. Na letni ravni pri njih sodeluje preko 100 prostovoljcev, 250 otrok itd. Povezani so z drugimi lokalnimi društvi in šolo. DMC Cerklje je prostor, kjer so mladi aktivno vključeni v projekte, preko katerih lahko pridobijo kompetence, ki jih pridejo prav tudi kasneje v življenju. Andreja je še poudarila, da se največ mladih za aktivno sodelovanje odloči glede na podlagi osebnega stika. Za vpis kompetenc v portfolio posameznika uporabljajo e-Nefiks.

Jakob Osredkar, vodja ESE projekta New dimension party in prostovoljec v Mladinskem centru Vič, je v svoji predstavitvi omenil, da je za njegovo delo bilo pomembno to, da ga je pri njegovem delu nekdo opazil. Ob izvajanju projekta se je naučil organizacije in vztrajnosti, saj bi brez tega težko prišel do cilja. Poudaril je, da mladim ogromno pomeni, da lahko projekte izvajajo v varnem okolju, kjer dobijo okrilje, v primeru, če gre kaj narobe, hkrati pa je okolje pomemben dejavnik pri sami motivaciji mladih. Mladinski center je po njegovih besedah kot poligon, kjer lahko preizkušaš ideje, razvijaš svoje talente ter pridobivaš kompetence, ki te usposobijo za varen vstop na trg dela. Pomemben člen znotraj poligona pa so ravno mladinski delavci, ki mlade opazujejo in v njih prepoznavajo potenciale.

Brina Smovnik, vodja projekta Akademija prostovoljstva, je navzočim predstavila, na kakšen način je s pomočjo zbranih kompetenc opraviti NPK mladinski delavec. Poleg osebne izkušnje pridobivanja NPK mladinski delavec je predstavila, kako se lahko pridobivanja certifikata lotijo tudi posamezni mladinski delavci. Mladinski delavec mora za pridobitev NPK mladinski delavec pripraviti kompetenčno mapo, v kateri zbere izkušnje zadnjih petih let, ki skupaj izkazujejo vsaj eno leto delovnih izkušenj. NPK mladinski delavec je še dokaj mlad certifikat, ki mladim omogoča refleksijo dela, po drugi strani pa s pridobljenim NPK izkazujemo pridobljene kompetence, kar da dodatno težo pri zaposlitvi.

Jan Magdić, strokovni sodelavec na projektu Nefiks karierne rešitve, pa je navzočim predstavil nadgradnjo znotraj sistema e-Nefiks, ki omogoča mladinskim organizacijam, da svoje kadre iščejo tudi po kompetencah. Iskalnik kadrov je funkcija znotraj sistema, ki je vidna le organizacijam, ki z Zavodom Nefiks sklenejo pogodbo o uporabi. Organizacije, ki se odločijo za to sodelovanje, lahko preko samega sistema kontaktirajo posameznike in jim glede na izkazane izkušnje ponudijo prosto delovno mesto.

V drugem delu posveta je sledilo interaktivno oblikovanje priporočil za delo v mladinskih centrih. Strnili smo jih takole:

Kaj sedaj?

Sodelujoči na posvetu so bili enotni, da je potrebno večkrat organizirati podobne posvete in v več okoljih spregovoriti o pridobivanju kompetenc v mladinskem delu. Mladinski center so, kot pravi Jakob, odličen poligon, kjer se lahko mladi ob izkušenih »inštruktorjih« naučijo vseh elementov »varne vožnje«. Škoda pa bi bila, če te vožnje ne bi opremili s certifikatom, v katerega bi zapisali pridobljene kompetence. Saj tudi na cesto ne gremo brez izpita, ne?