Mladinsko delo

Mladinski center Skupaj v skupnosti v številkah

13. 7. 2023 avtor: Zavod MISSS
poročilo aktivnosti v mladinskem centru Skupaj v skupnosti

“Učinkovitost izhaja iz tistih kakovostnih stvari, ki vam dajejo možnost mreženja, komuniciranja in vodenja ljudi k izidu, ki ga ne vidijo.”

Lynn Good
Mladi
Mladinski center Skupaj v skupnosti

V našem mladinskem centru skozi celo leto potekajo različne aktivnosti. Prostori centra posnemajo življenjski prostor – dom – in so namenjeni nestrukturiranim aktivnostim, spontanemu druženju, pogovorom ter spoznavanju novih ljudi in širjenju socialne mreže.

V centru nudimo pomoč pri šolskem delu, domači nalogi, učenju ter pripravi na teste in izpite, izvajamo individualna svetovanja, razbremenilne pogovore in informiranje, delavnice in tečaje, ki so namenjeni pridobivanju in krepitvi znanj, kompetenc in veščin, ki so vsebinsko pestre in raznolike.

V spomladanskem času pa vse do jeseni izvajamo aktivnosti na terenu, predvsem na okoliških igriščih in prostorih, kjer se zbirajo mladi. V času poletnih, jesenskih in zimskih počitnic organiziramo dnevni 5-urni počitniški program.

Delavnice so namenjene kvalitetnemu preživljanju prostega časa ter pridobivanju novih znanj in izkušenj s področja izobraževanja, kulture, športa, socialnega vključevanja, okoljevarstva ter še mnogo drugih področij. Aktivni smo tudi na področju skupnostnega dela. Organiziramo dogodke in akcije ter se pridružujemo aktivnostim, ki jih organizirajo različne organizacije v lokalnem okolju ali širše. 


Pri analizi in refleksiji našega dela nam je v veliko pomoč digitalno orodje Logbook. Na podlagi podatkov iz Logbooka smo v prvem polletju 2023 izvedli 814 aktivnosti. Zabeležili smo 222 obiskov prostovoljcev in 4354 obiskov mladih, mladi pa so fasilitirali 683 ali 32 % vseh ur.

Mladinski center Skupaj v skupnosti

Največ naših udeležencev je starih med 13 in 15 let, kar 43 %. Sledijo jim udeleženci od 10-12 let (31,8 %), 16-19 let (12,2 %) in 20-25 let (6,7 %) . Omenjene skupine tvorijo 93,7% vseh obiskovalcev. Sledi jim starostna skupina 26-35 let (3,8 %). Ostale starostne skupine se porazdelijo v preostalih 2,5 %.

Obiskalo nas je 51 % deklet in 49 % fantov.

Dekleta (79 %) so fasilitirala več kot fantje (21 %). Pri odprtih aktivnosti je bilo fasilitiranih 16 % ur glede na število vseh ur aktivnosti, pri skupinah pa 55 % ur glede na število vseh ur aktivnosti.

Izvedli smo več aktivnosti odprtih skupin (460 aktivnosti) kot aktivnosti skupin (354 aktivnosti).

Najbolj obiskan dan v našem centru je bil četrtek, najmanj pa sreda.

Za leto 2023 smo si postavili dva cilja, in sicer povečati vključenost mladih starih med 15 – 25 let za vsaj 10% ter povečati delež mladih ustvarjalcev na vsaj 15 %.

  1. cilj: Povečati vključenost mladih v kategoriji med 15 – 25 let za vsaj 10 %

V lanskem polletju (1.1. – 30.6.2022) smo imeli v starostni kategoriji mladih med 15 – 25 let (opomba: v sistemu Logbook so starostne kategorije razdeljene na 13 – 15, 16 – 19 in 20 – 25 let) zabeleženih 3024 obiskov (odprte aktivnosti in skupine), kar je 54,9 % vseh obiskov, letos v istem obdobju pa 2692 obiskov (61,9 %), kar je 7 % več obiskov pri odprtih aktivnosti in skupinah kot v istem obdobju lani.

Cilju povečati vključenost mladih v starostni kategoriji med 15 – 25  let v primerjavi z istim obdobjem lani se približujemo.

2. cilj: Povečati delež mladih ustvarjalcev na vsaj 15 %

Letos so mladi v obdobju 1.1. – 30.6.2023 skupaj pri odprtih aktivnostih in skupinah  fasilitirali 683 ur, kar znese 32 % vseh fasilitiranih ur.

Letos so mladi v obdobju 1.1. – 30.6.2023 pri odprtih aktivnostih fasilitirali 203,25 ur, kar znese 16 % vseh fasilitiranih ur.

Letos so v obdobju 1.1. – 30.6.2023 mladi fasilitatorji pri skupinah fasilitirali 479,75 ur, kar znese 55 % vseh fasilitiranih ur.

Cilj povečati delež mladih ustvarjalcev na vsaj 15 % smo dosegli, in sicer skupaj pri odprtih aktivnostih in skupinah (32 %), posamezno pri skupinah (55 %) in posamezno pri odprtih aktivnostih (16%). Pri skupinah in skupaj pri odprtih aktivnostih in skupinah smo dosegli tudi zastavljen cilj iz leta 2021 (da bi delež mladih ustvarjalcev znašal 30 %).

Grafi

Kljub temu, da smo že pošteno zakorakali v poletje, ne počivamo. Trenutno potekajo popoldanski Poletni najstajm za mlade in dopoldanske počitniške delavnice, zato vabljeni vsi mladi. Hkrati pa je poletni čas tudi čas za analizo in refleksijo našega dela in čas, ko zastavimo cilje za naprej. Ko se bo poletje poslovilo, bo zagotovo tudi prihajajoča jesen polna zanimivih in pestrih aktivnosti za mlade.

Spremljajte nas na našem FB profilu.