Mladinsko delo

Mladinski center Velenje pravi: “Mladi so šefi!” 

16. 5. 2024 avtor: Mladinski center Velenje
citat

Mladinski center Velenje je v prejšnjem tednu na tiskovni konferenci predstavil novo strategijo, novo podobo in novo spletno stran.

Za omizjem so bili direktor Janko Urbanc, avtor celostne grafične podobe in kreative Jure Tovrljan  in mladinska delavka, vodja informiranja in odnosov z javnostjo Špela Verdev.

Gosta konference sta bila direktorica Zavoda Mreža MaMa mag. Maja Hostnik in vodja Urada za družbene dejavnosti MOV Marko Pritržnik, dogodka pa se je udeležila tudi podžupanija Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević.

Dogodek je moderirala dolgoletna prostovoljka in zunanja sodelavka Tina Felicijan.

Direktor Janko Urbanc je na tiskovni konferenci poudaril, da se ekipa zaveda bogate zgodovine Mladinskega centra, saj je eden najstarejših v državi. A na lovorikah ne gre spati, ves čas se je potrebno zavedati, modernejši časi prinašajo nove izzive, da je treba spremeniti in prilagoditi komunikacijo z mladimi. V prvi fazi so se s sodelavci ponovno pogovorili o tem, kaj je vizija in poslanstvo mladinskega centra, na podlagi tega pa tudi posodobili in modernizirali komunikacijsko strategijo. Želijo si repozicinoiranje MCV-ja v javnosti, saj menijo, da se družba velikokrat ne zaveda pomena mladinskega dela, vključno z odločevalci.

S pomočjo zunanjega sodelavca Žiga Jenka so se lotili prenove celotne grafične podobe in preko javnega razpisa za oblikovanje novega CGP-ja izbrali domačina Jureta Tovrljana, ki je svoj prvi projekt naredil prav v Šaleškem študentskem klubu. Jure je povedal, da je bila osnovna ideja novega logotipa to, da ne bo dolgočasen, klasičen logotip,  ampak nekaj modernega, živega, nekaj, kar predstavlja mlade kot tudi vizijo Mladinskega centra. 

Slogan Mladi so šefi kaže na moč in glas, ki ga dajejo mladim, vključujejo pa jih tudi na najrazličnejša področja svojega delovanja.

Podoba novega logotipa je modularna, prilagaja se lahko določenim trenutkom, situacijam, določenim ciljnim skupinam in podznamkam MCV-ja, ki jih seveda ni malo.  

Logotip je le okvir, definira pa ga vsebina, ki jo določajo in ustvarjajo mladi. Z večplastnostjo logotipa rešujejo in naslavljajo pomen minljivosti logotipov, ki znajo s časom hitro izgubiti relevanco v družbi. 

logotip

V zadnjem delu so napovedali še pripravo poglavitnega strateškega dokumenta za mlade v Velenju – 4. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. Pripravljajo ga skupaj z Mladinskim svetom Velenje. Mladinska delavka Špela Verdev povedala, da je mladinska strategija, ki se piše za obdobje petih let, dobra priložnost za mlade, da sooblikujejo lokalno politiko, utrip in živahnost mesta ter da je večina projektov, ki jih pripravijo mladi, dostopna za vse prebivalce, ne le mladino.

V pripravo bodo vključeni tako osnovnošolci in srednješolci kot organizirana in neorganizirana mladina ter mladi z manj priložnostmi, ki bodo pod mentorstvom mladinskih trenerjev iskali ukrepe in cilje na različnih področjih kot so izobraževanje, turizem, šport, zabava in prosti čas, kulturna dediščina, trajnost in mobilnost in podobno.

Priprava razpisov pomeni aktivno neformalno izobraževanje ter pridobivanje izkušenj na več področjih, saj morajo mladi v začetni fazi pripraviti tako vsebinski, tehnični, promocijski kot finančni segment, izvajanje projekta pa terja veliko odgovornosti. Po izvedenem projektu jih čaka tudi pisanje poročila, pri vseh korakih pa jim pomagajo mladinski delavci in mladi, ki so pri tem že samostojni.

Nova podoba, stara duša na povezavi.