Mladinski sektor / Zdravje

Mladinski centri za duševno zdravje mladih

23. 8. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Mreža MaMa je, v partnerstvu s tremi mrežnimi organizacijami, v okviru projekta Mladinski centri za duševno zdravje mladih pričela s pilotno fazo testiranja protokolov oziroma pristopov za nudenje prve psihosocialne pomoči mladim, ki bo trajala od julija do septembra. Ti so nastali iz potrebe mladinskih delavcev po orodju in pripomočku za delo z mladimi in kot podpora pri izvajanju mladinskega dela pri soočanju z duševnimi stiskami mladih v mladinskih centrih. Protokoli s področij depresija, anksiozne motnje, motnje hranjenja, samomorilnost, samodestruktivno vedenje, motnje pozornosti in psihotične motnje ter psihosocialna podpora prostovoljcem Evropske solidarnostne enote predstavljajo glavni intelektualni produkt projekta, financiranega s strani programa Erasmus+ MLADINA in Evropska solidarnostna enota. Pilotno izvajanje protokolov bo osredotočeno na uporabnost le-teh v praksi, na potrebne prilagoditve in izboljšave.

Tako bosta mladinski delavki Zavoda za mladino in šport Trbovlje s skupino mladih v poletnih mesecih preizkušali ustreznost oblikovanih protokolov za podporo mladinskim delavcem, ko se ti srečujejo z mladimi v duševni stiski. Protokoli za prvo psihosocialno pomoč, ki bodo mladinske delavce po korakih vodili skozi intervencije v kriznih situacijah se nanašajo na depresijo, anksiozne motnje, motnje hranjenja, samomorilnost, samodestruktivno vedenje, motnje pozornosti in psihotične motnje. Osmi protokol služi podpori mladinskih delavcev, ki mentorirajo in koordinirajo mednarodne prostovoljce v projektih Evropske solidarnostne enote, medtem ko ti v gostujočih organizacijah opravljajo prostovoljsko delo.

Pomemben del pilotnega testiranja protokolov je tudi opolnomočiti mladinske delavce in jih povezati z drugimi strokovnjaki, strokovnimi službami in organizacijami v lokalnem okolju ter ustvariti interdisciplinarno mrežo, ki si bo v pomoč in podporo ter bo olajšala komunikacijo in sodelovanje med posameznimi strokovnim delavci pri prvi psihosocialni pomoči mladim. V jeseni pa bo sledilo še strokovno srečanje namenjeno mreženju strokovnjakov in pomembnih drugih v lokalnem okolju za bolj učinkovito pomoč in povezovalni pristop pri pomoči mladim v duševni stiski.

Projekt Mladinski centri za duševno zdravje mladih je 24-mesečno strateško partnerstvo treh mrežnih organizacij: Mreže MaMa (Slovenija), Youth Matters Now (Španija) in Association of Estonian Open Youth Centres (Estonija), financirano s strani programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota.