Mladinski sektor

“Mladinski delavci bodo postali stična točka za informacije o mobilnem državljanstvu”

30. 6. 2020 avtor: Celjski mladinski center

Mreža MaMa je sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment in M komunikacijami, 30. junija, v Celjskem mladinskem centru, uspešno izpeljala zadnji, tretji del usposabljanja za mladinske delavce projekta EUYOU in sicer v živo. Prvi in drugi usposabljanja za mladinske delavce iz mladinskih centrov, za implementacijo lokalnih dogodkov sta potekala on-line, saj je epidemija koronavirusa preprečila, da bi usposabljanje v celoti izpeljali v živo. 

Vseh treh sklopov usposabljanja se je udeležilo 26 mladinskih delavcev in sicer iz 15 različnih mladinskih centrov. V prvih dveh delih usposabljanja so mladinski delavci naredili načrte za štiri tipe dogodkov in sicer za spoznavni in kulturno družabni dogodek ter za predstavitev koncepta EU državljanstva in demokratičnih pravic ter demokratično participacijo v lokalni skupnosti in dialog z odločevalci. 

Udeleženec, mladinski delavec iz vseh treh usposablja pa je poudaril: “Mladinski delavci v teh časih nimamo velikokrat priložnosti za povezovanje z ostalimi mladinskimi centri, zato se mi zdi super, da je del usposabljanja potekal tudi v živo. Preko projekta pa bom lahko bolje spoznal pravice mobilnih EU državljanov, kar se mi zdi koristno, ker se z njimi veliko srečujem pri svojem delu.”

Današnja evalvacija novih pristopov in metod dela je pokazala, da je organizacijska ekipa projekta uspešno izpeljala prilagoditev projektnih aktivnosti in treninga. Mladinski delavci projekt EUYOU najpogosteje povezujejo z EU državljanstvom in mobilnostjo, v projektu pa na splošno vidijo velik potencial. Menijo, da bodo tekom projekta pridobili širok spekter znanj o mobilnem EU državljanstvu, ki jih bodo lahko uporabili tudi v mladinskem delu v prihodnje, mladinski delavci pa bodo tako lahko postali stična točka za informacije o mobilnem državljanstvu.

Dogodki bodo v vsakem primeru za mobilne EU državljane in za tiste, ki si želijo mednarodne mobilnosti, potekali med septembrom in decembrom, v kakšni obliki bodo izvedeni, pa bo pokazal čas. Celotno poročilo z usposabljanja lahko preberete tukaj

Vir in foto: Mladinska mreža MaMa