Mladinski dialog

Mladinski dialog na Zvoku mladosti

17. 5. 2022 avtor: Uredništvo

V letošnjem evropskem letu mladih bo v petek, 27. maja 2022, cel dan namenjen vam, mladim! Evropsko leto mladih bomo skupaj proslavili na osrednjem dogodku Zvok mladosti, ki bo potekal v Križankah, od 10.00 ure dalje.

Na dogodku bo potekal tudi mladinski dialog na temi: trajnost in podnebne spremembe (od 10.00 do 11.30) ter digitalizacija (od 13.15 do 14.45), kjer bodo v dialogu z mladimi sodelovali predvsem mladi odločevalci.

Na mladinskem dialogu trajnostni razvoj in podnebne spremembe bodo prisotni:

Na mladinskem dialogu digitalizacija bodo prisotni:

Mladinski dialog EU je mehanizem, s katerim se mladi aktivno vključujejo v politične debate in dialog v povezavi z evropskimi temami v Evropski uniji. Je proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na evropski ravni, ki se je uveljavil na pobudo Evropske komisije v zadnjih desetih letih.

Dialog o temi, ki jo postavi predsedujoča država EU, poteka najprej na lokalni, nato na regijski ter nacionalni ravni, zaključi pa se na evropski mladinski konferenci. Namen mladinskega dialoga je identificirati potrebe za lažjo integracijo mladih v družbo ter predlagati (konkretne) ukrepe, ki naj se v okviru javnih politik tudi uresničijo. Mladinski dialog EU tudi prispeva k implementaciji strategije EU za mlade.

Trenutno poteka 9. cikel mladinskega dialoga, katerega osrednji temi sta evropska cilja mladih ‘vključujoča družba’ in ‘trajnostna zelena Evropa’ (3. in 10. cilj) pod naslovom “Skupaj za trajnostno in vključujočo Evropo”.

Vabljeni!