EU zadeve

Mladinski dogodek ob 75. obletnici delovanja Sveta Evrope

20. 6. 2024 avtor: Mladinski svet Slovenije
tri osebe

Ob praznovanju 75. obletnice Sveta Evrope se je med 14. in 16. majem 2024 na Evropskem mladinskem centru v Strasbourgu odvijal dogodek »Confidence in Tomorrow«. Organiziran pod predsedstvom Lihtenštajna, je dogodek zbral mlade iz vse (širše) Evrope, da bi razpravljali o svoji vlogi v prihodnosti demokracije in človekovih pravic. Mladinski predstavniki so z visoko motivacijo in entuziazmom delili svoje ideje in predloge, kako oblikovati bolj pravično in vključujočo družbo​. 

Udeleženci so na dogodku pripravili »Deklaracijo zaupanja v prihodnost« (Declaration “Confidence in tomorrow”), ki izpostavlja nujnost ukrepanja na področjih, kot so podnebne spremembe, človekove pravice, digitalna pravičnost in participacija mladih. Dokument vsebuje tudi konkretne predloge za krepitev mladinskega vključevanja v procese odločanja na evropski in nacionalni ravni​.

Poseben poudarek je bil na dialogu med mladimi in ministri za zunanje zadeve držav članic Sveta Evrope, kar je omogočilo neposreden vpliv mladih na politične odločitve​. Tako je bil tudi ta končni dokument predstavljen predstavnikom Sveta Evrope. V njem mladi pozivajo k vzpostavitvi trajnostnih partnerstev med mladimi, vladami in nevladnimi p organizacijami, ki bi omogočala večjo participacijo mladih pri oblikovanju politik. Poleg tega se poudarja potreba po izboljšanju dostopa mladih do izobraževanja in zaposlitve ter po krepitvi podpore za duševno zdravje mladih.

Glasove mladih iz Slovenije sta zastopala Amadej Petan, aktualni mladinski delegat pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti ter Lucija Kadiš, predstavnica mladinske zadruge Panotrip.

Piše Amadej Petan

V Evropskem mladinskem centru v Strasbourgu se je od 14. do 16. maja 2024 ob 75. obletnici Sveta Evrope odvijal pester dogodek “Zaupanje v prihodnost”. Na njem so potekale številne dejavnosti, vključno z delavnicami, razpravami o ključnih vprašanjih, kot so prihodnost Evrope, človekove pravice in politična participacija mladih, ter neformalnimi srečanji s pomembnimi osebnostmi in veleposlaniki.

V našem končnem sporočilu smo poudarili pomen vključevanja glasov mladih v oblikovanje politik in upravljanje. Izrazili smo zaskrbljeno, a upanja polno vizijo za prihodnost Evrope, ki bo aktivno vključevala mlade in jim prisluhnila kot sestavnemu delu pri oblikovanju odporne in demokratične  družbe.

Udeleženci smo udeležbo zelo cenili, saj je predstavljala pomembno platformo za vplivanje na najvišje nosilce odločanja in neposredno sodelovanje z njimi. Za mnoge od nas je predstavljala edinstveno priložnost, da prispevamo svoje poglede na pomembne teme in vidimo, da se naš prispevek resno upošteva na visokih političnih ravneh. Tako sem z dogodka odnesel predvsem dvoje: okrepljeno prepričanje o pomenu vključevanja mladih v procese odločanja, ki odraža premik od simbolizma k resničnemu sodelovanju; osebno pa novo zanimanje za poklicno pot v diplomaciji in političnem zagovorništvu, ki so ga navdihnile bogate izkušnje in povezave, ki sem jih pridobil med dogodkom in delovanjem kot mladinski delegate nasplošno.

Na dogodku smo veliko razpravljali o odtujenosti, ki jo mnogi mladi čutijo do tradicionalnih političnih institucij. Namesto tega se pogosto obračajo na neformalne kanale, kot so družbeni mediji, memi in ulični aktivizem, da bi izrazili svoje mnenje. To spoznanje je bila ena od točk razprave v delovnih skupinah, ki se mi je najbolj vtisnila v spomin, saj je poudarjala potrebo po vključitvi teh netradicionalnih oblik komuniciranja v politične dialoge. Kot temi sta se pojavili tudi spodbujanje medijske pismenosti in odpravljanje ovir v političnih procesih. Kot dober primer tega nas je ta dogodek z omogočanjem neposrednih stikov s ključnimi nosilci odločanja ne le izobraževal, ampak tudi opolnomočil. Te izkušnje so poudarile ključno vlogo vključevanja mladih pri zagotavljanju večje dostopnosti politike ter naporov, da se glasovi mladih ne le slišijo, ampak tudi upoštevajo.

Piše Lucija Kadiš

Dogodka »Confidence in Tomorrow« sem se udeležila kot predstavnica mladinske zadruge Panotrip. Naša organizacija deluje predvsem v ruralnem okolju in z mladimi, ki imajo manj priložnosti. Zato mi je udeležba na tem dogodku veliko pomenila, saj smo bili uslišani tudi mladi iz podeželja. Naše misli so bile strnjene v končnem poročilu, predvsem pa tudi naši predlogi ukrepov in vključevanje mladih v politične procese. Dogodek je bil res nepozaben in je mladim omogočal pogovor z ministri, kjer smo lahko delili problematiko, svoja mnenja in ideje, s katerimi se srečujemo mladi. Imela sem tudi priložnost osebnega pogovora z Bjørg Sandkjær, norveško državno sekretarko za razvojno sodelovanje. 

Dogodek je vključeval številne seje in delavnice, ki so obravnavale različne teme, kot so trajnostni razvoj, izobraževanje, zaposlovanje mladih in socialna pravičnost. Skozi praktične delavnice smo se z mladimi in strokovnjaki iz različnih področij mrežili in spoznali veliko novih ljudi. Če bi morala opisati dogodek z eno besedo, bi izbrala »motivirajoč«, zaradi navdihujočih govornikov, praktičnih delavnic, priložnosti za mreženje, podpore skupnosti, možnosti izražanja in vplivanja ter osredotočenosti na reševanje aktualnih družbenih izzivov in gradnjo boljše prihodnosti, kar nam je dalo občutek opolnomočenja in namena. 

Na dogodku smo predstavili konkretne predloge, kot so izboljšanje dostopa do izobraževanja na podeželju, spodbujanje podjetništva med mladimi in krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Prav tako smo izpostavili pomen trajnostnega razvoja in podnebnih ukrepov. Skozi dogodek sem pridobila veliko novih znanj in spoznala številne nove ljudi. Prav tako pa me je dogodek dodatno motiviral za aktivno sodelovanje pri družbenih spremembah. Verjamem, da lahko skupaj ustvarimo boljšo prihodnost za vse.