Aktivno državljanstvo / Mladinsko delo

Mladinsko delo kot poslanstvo za vzgojo novih generacij

9. 5. 2024 avtor: Mladinska mreža MaMa
mladi

Urad RS za mladino, Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in MOVIT, Nacionalna agencija EU programov Erasmus+: Mladina ter Evropska solidarnostna enota ob današnjem dnevu Evrope, ki ga vsako leto obeležujemo 9. maja, izpostavljamo pomen mladinskega sektorja pri krepitvi evropske zavesti med mladimi. Prav mladi so najpomembnejši gradnik naše skupne evropske prihodnosti, pri tem pa ima pomembno vlogo tudi mladinsko delo.

Ob tem že drugo leto zapored organiziramo skupno zgodbo za dvig prepoznavnosti in priznavanja mladinskega dela. V mesecu aprilu, ko poteka tudi evropski teden mladih, in maju pod sloganom Mladinsko delo – aktivni za prihodnost, opozarjamo na pomen in učinke mladinskega dela, ki mladim omogoča, da skozi skupnostne prakse pridobivajo znanja in izkušnje za življenje. Ob evropskem tednu mladih je bilo v aprilu izvedenih 109 aktivnosti, ki se jih je udeležilo več kot 3500 aktivnih mladih in mladinskih delavcev v vseh regijah v Sloveniji.

Mladinsko delo in neformalno izobraževanje vidimo kot pomemben povezovalni člen med mladimi in lokalnim okoljem, v katerem živijo. Z vključevanjem v aktivnosti na področju mladinskega dela mladi pridobivajo nove izkušnje, znanja in kompetence. S pridobljenim znanjem gradijo na svojem lastnem osebnostnem razvoju in tako prispevajo nazaj k razvoju okolja, v katerem delujejo.

Več o pomenu mladinskega dela si lahko ogledate v seriji razlagalnih videoposnetkov Mladinsko delo, kaj je to?, ki so nastali v sklopu izvajanja strateškega načrta Evropske agende za mladinsko delo.

Z novo grafično podobo v krepitev prepoznavnosti

Prvič v Sloveniji nastopamo tudi s skupno grafično podobo, ki smo jo izbrali na javnem natečaju, h kateremu smo povabili mlade ustvarjalce vizualnih podob. Le ta sporoča, da imajo glavno besedo pri mladinskem delu mladi. Podoba, ki je avtorsko delo Daniela Lenarčiča, predstavlja človeške figure, ki se povezujejo, kar izraža pomen sodelovanja mladih in podporo mladim na vseh nivojih življenja za prihodnost.

Dejstva o mladinskem delu:

Na Uradu RS za mladino podpiramo mladinsko delo kot organizirano in ciljno usmerjeno obliko delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve, spodbuja mlade k aktivnemu državljanstvu in pripomore k njihovemu osebnostnemu in socialnemu razvoju. Dokazano je, da so mladi, ki so deležni učinkov mladinskega dela, manj izpostavljeni raznim oblikam radikalizacij, pasivnosti, stresu in duševnim stiskam, ter da se v zreli dobi obogateni z izkušnjami sodelovanja v mladinskih organizacijah lažje in hitreje vključujejo v delovne procese in družbo.”

mag. Tina Kosi, direktorica Urada RS za mladino:

“Mladinsko delo je pogosto spregledano kot dejavnik, ki lahko pomeni prenos formalno pridobljene izobrazbe v praktično življenje, s čimer bistveno lažje iščeš svoje mesto pod soncem. Skozi mladinsko delo lahko od mladih dobimo odgovore, predvsem pa spoznavamo medgeneracijske razlike, ki so bistvene za to, da znamo prilagajti politike sedanjim in prihodnjim generacijam.”

Gregor Deleja, direktor občinske uprave Mestne občine Celje in bivši ravnatelj Gimnazije Celje

“Mladinsko delo zame predstavlja poslanstvo in vzgojo novih generacij, ki bodo v prihodnosti ključni sooblikovalci našega okolja, kulture, ustvarjalnih dejavnosti in pestre družbe. V preteklosti sem kot mlad dijak sam opravljal večino teh nalog, zato sedaj cenim pomen skupnosti in doprinosa k razvoju mladih.”

Aleš Gangl, profesor na Gimnaziji Slovenj Gradec, aktiven v mladinskem centru in mladinski delavec

»Na mladinskih izmenjavah se za krajši čas, po navadi 10 dni, na določeni lokaciji družiš z mladimi iz drugih držav Evrope. Z mladimi se na aktivnostih pogovarjaš v angleščini in to predstavlja prednost, da izpolnjuješ svojo angleščino, ne z učitelji, ampak z nekom, ki je tvoj vrstnik. Ni obsojanja in ni napak. Najbolj pomembno je, da jo to varen prostor, kjer te ostali sprejmejo in razumejo. V tem okolju se mi je okrepilo zaupanje vase.”

Blaž Lenček, mladi udeleženec programov Eramus+ Mladina in ESE

Velika odgovornost in priložnost za mladinske delavce

Skupno sporočilo objavljamo v okviru Tedna Evrope, ko Slovenija obeležuje 20 let pridružitve Evropski uniji, v katerem je tokrat še toliko bolj pomembna mednarodna razsežnost mladinskega dela, saj imamo pred sabo veliko odgovornost, ki je tudi dokaz našega predanega dela.

Ob tej priložnosti in ob bližajočih se evropskih volitvah Mreža MaMa s financiranjem in ob podpori Evropskega parlamenta v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice), Občino Brežice in Mladinskim svetom Slovenije organizira dogodek EYE Brežice, ki bo med 23. in 26. majem potekal v Brežicah.  Na evropskem mladinskem dogodku (EYE) se bodo mladi skupaj s sovrstniki iz Slovenije in okoliških držav razpravljali o prihodnosti Evrope, kot si jo želijo.

Mladinsko delo
Logotip Mladinskega dela; avtor: Daniel Lenarčič