Mladinski sektor / Mladinsko delo

Mladinsko delo, odnosi in socialne interakcije in mladi z avtizmom

21. 9. 2022 avtor: Center za mlade Domžale

Med 22. in 28. avgustom je v Domžalah potekalo že tretje usposabljanje o tem, na kakšen način lahko z mladinskim delom podpremo mlade z avtizmom. Mladinsko delo namreč predstavlja prostor vključevanja in druženja različnih skupin mladih, medsebojnega spoznavanja, razumevanja ter učenja življenja v skupnosti raznolikih posameznikov. Usposabljanje je v partnerstvu z Društvom ASPI in s podporo programa Erasmus+ organiziral Center za mlade Domžale. Usposabljanje sta vodila Teja Oblak in Kalle Ristikartano iz Društva ASPI. 

Letos so se podrobneje ukvarjali s socialnimi interakcijami in odnosi, vedno svežo in pomembno temo za vse nas, mladi z avtizmom pa se lahko na tem področju soočajo še s posebnimi izzivi. Zasnovali so kar nekaj zanimivih metod, ki so jih preizkusili tudi v praksi, in sicer v skupinah, sestavljenih iz udeležencev usposabljanja in uporabnikov Društva ASPI – mladih odraslih z motnjami avtističnega spektra. To izkušnjo so tudi udeleženci izpostavili kot ključno za uspešnost usposabljanja.

Delavnice so potekale na tri različne podteme: prijateljstvo, družina in intimna partnerstva v različnih skupinah (v večjih skupinah, manjših skupinah in kot individualni pogovor). Pri zasnovi metod za delavnice so bili zares ustvarjalni, saj so pripravili različne igre vlog, uporabo naravnih materialov, shematične prikaze, smernice za vodenje pogovorov, uporabo glasbe in likovnega izraza, gibalne igre in zagonetke in še mnogo več.

Delavnice so nastale na podlagi teoretičnih predavanj na temo odnosov v družini, med prijatelji in v intimnih partnerstvih, kakšne stile navezanosti razvijamo, vlogah, ki jih odnosih prevzemamo, in razmišljali tudi o specifikah mladih z avtizmom. Razmišljali so, kako lahko bolje razumemo svoje in njihove potrebe, kako prepoznavamo svoje vzorce in predvsem, kako lahko vsi skupaj rastemo in razvijamo svoje odnose.

Da se njihove ideje ne bi izgubile, bodo kot rezultat usposabljanja izdelali karte, na katerih bodo zbrane metode in ideje za delavnice. Karte bodo na voljo v elektronski obliki vsem zainteresiranim, še posebej pa jih načrtujejo predstaviti mladinskim delavcem v Sloveniji, udeleženci usposabljanja pa jih bodo še naprej uporabljali pri svojem delu in poskrbeli za diseminacijo v svojih organizacijah.

Na usposabljanju je sodelovalo 14 udeleženk iz Hrvaške, Poljske, Španije, Italije, Grčije in Slovenije. Še posebej veseli so, da je na usposabljanju sodelovala tudi udeleženka z motnjo avtističnega spektra. V prihodnjih letih želijo z ustreznimi prilagoditvami programa in organizacijskih podrobnosti (ustrezna namestitev, prostor za umik) polno vključiti še več mladih z avtizmom. Usposabljanje je potekalo na treh lokacijah v Domžalah, Hiši na Travniku na Dobu, v Centru za mlade Domžale in v Društvu ASPI. Udeleženci so tako dobro spoznali lokalno okolje, v soboto pa so se odpravili na izlet na Bled. Pridobljeno znanje so zapisali in ovrednotili z orodjem Youthpass in že spraševali po naslednjih usposabljanjih. Strinjali so se, da se zagotovo v prihodnjih letih še srečamo, zasnovanih pa je bilo tudi nekaj idej za prihodnja sodelovanja.