Aktivno državljanstvo / Mladinsko delo

Mladinsko ulično delo: prihodnost preventivnega dela

15. 4. 2019 avtor: Središče Rotunda

V začetku apila se je v Središču Rotunda odvijala konferenca z naslovom Prihodnost preventivnega dela, ki je nastala v sodelovanju organizacije New Prevent in društva Svit. V okviru slednjega, kot samostojen program, delujejo mladinski delavci programa Mladinsko ulično delo – zgodnja intervencija na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov. 

Konferenca je bila namenjena prostovoljcem in strokovnjakom, ki svoje znanje in voljo usmerjajo v preventivno delo z otroki in mladostniki. Zaposleni programa Mladinsko ulično delo so predstavili različne prakse mladinskega uličnega dela, med srugim primere preventivnih praks pri nas in v tujini ter izpostavili pomen skupnostnega pristopa in zgodnje intervencije. Strokovnjaki, ki delajo z mladostniki, so spregovorili o prihodnosti bolj učinkovitega preventivnega dela skozi teme prostega časa, tveganih vedenj mladostnikov in vloge družine. 

S konferenco so želeli tudi izpostaviti pomen preventivnega dela z otroki in mladostniki. Na ta način skušajo še bolj ozavestiti ljudi, da smo za zdravje otrok in mladostnikov odgovorni vsi. 

Potrebo po tovrstnih srečanjih je v izjavi za Primorske novice povzel Matej Knep iz organizacije New Prevent: “Razširjenost uporabe in dostopnost alkohola mladoletnim, nekritičen odnos in kajenje marihuane ter drugih zdravju škodljivih substanc, narekujejo aktiven odziv in celosten preventivni pristop v skladu s strokovnimi smernicami na področju preventivnega dela”.