Aktivno državljanstvo / Organizacije za mlade

Mladokracija – Mladi v SLO in EU za demokracijo v Murski Soboti

11. 12. 2020 avtor: Uredništvo

V začetku decembra je potekal dogodek strukturiranega dialoga v sklopu projektov Mladokracija in EUYOU. Dogodek je izvedel MIKK Murska Sobota kot partner v prej omenjenih projektih v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMaInštitutom za politični menedžmentKlubom prekmurskih študentovMestno občino Murska SobotaGimnazijo Murska Sobota in Ekonomsko šolo Murska Sobota. Dogodek je zaradi epidemioloških razmer potekal preko spletne platforme ZOOM.

V uvodnem nagovoru je mladinski delavec Miha Lendvaj iz MIKK Murska Sobota pozdravil vse udeležence in mentorje ter predstavil navodila za izvedbo aktivnosti. V nadaljevanju je direktorica Mreže MaMa mag. Maja Hostnik predstavila namen in vsebino projekta Mladokracija. Sledila je predstavitev projekta EUYOU s strani Klemna Balanča iz Inštituta za politični menedžment, ki je v nadaljevanju udeležencem predstavil pravice mobilnih EU državljanov in pa demokratične sisteme v Sloveniji in EU. Zatem je sledila porazdelitev na skupine v katerih so mladi pripravljali predloge/vprašanja/pobude za dialog z županom Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandrom Jevškom. Dialog z županom je vodil predsednik Kluba prekmurskih študentov Grega Donša. Tekom dialoga so mladi županu predstavili svoje predloge, le ta pa jih je tudi izzval, da poskusijo pripraviti konkretne predloge do konca meseca decembra, ki jih bodo potem tudi skušali umestiti v občinski proračun. V dialogu je sodelovalo 24 dijakov in dijakinj. Tako dijaki kot župan so izrazili željo po nadaljevanju dialoga.

Za na konec pa še nekaj mnenj/izjav dijakov, ki so jih želeli sporočiti županu, pa je za njih zmanjkalo časa:

»Hvala da razvijate našo občino in menim da so prav taki dogodki bistveni da se upošteva tudi mnenje mladih.«

»V prvi skupini se nam je še zdela zelo pomembna problematika tehnološke neozaveščenosti najmlajših in starejših. Naš predlog je, da bi se morale organizirati delavnice (bodisi na daljavo, bodisi v določenih prostorih v občini), kjer bi se lahko najmlajši in starejši naučili veščin na računalniku, saj se je še posebej v tem času pokazalo, kako velik problem je lahko za ti družbeni skupini nepoznavanje osnov uporabe računalniške opreme.«

»Razmišlja v dobri smeri!«

»Hvala Vam, da tako dobro upravljate svojo nalogo in res delate vse v interes nam občanom«.

Vir: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota