Vključenost

»Mladost je norost, po občini skače, kjer je most«

7. 11. 2019 avtor: Uredništvo

Danes je v Mladinskem centru Brežice potekala konferenca »Mladost je norostpo občini skače, kjer je most«, ki jo je organizirala Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota – Movit, v sodelovanju z Uradom RS za mladinoMladinskim svetom SlovenijeMladinsko mrežo MaMaMestno občino Ljubljana in Novo mesto ter Občino Brežice. Konferenca je bila namenjena krepitvi podporne strukture za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih in mreženju predstavnikov občin, medsebojnem učenju in izmenjavi dobrih praks. Dogodka se je udeležilo več kot 40 predstavnikov občin, županov, občinskih svetnikov in občinskih uslužbencev.

Uvodoma je zbrane nagovoril državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Štromajer»Vesel sem, da smo se danes zbrali v enem od najboljših in najstarejših mladinskih centrov v Sloveniji, ki letos praznuje 20-letnico obstoja in je lahko vsem za zgled. Današnji dogodek kaže, kako pomembno je, da mladi aktivno participirajo v naši družbi in da jih odločevalci ne le poslušajo, temveč tudi slišijo – najboljši projekti se namreč dogajajo prav v dialogu med lokalnimi odločevalci in mladimi.«

Tudi direktor nacionalne agencije Movit, Uroš Skrinar je poudaril moč in pomen sodelovanja: »Odločevalci ste tisti, ki imate v rokah škarje in platno, zato sodelujte z mladimi, da bo mladinsko delo na lokalni  ravni postalo še bolj kakovostno.« Prav občina Brežice pa je s kakovostnimi programi na področju mladine ena izmed svetlih primerov lokalnih mladinskih politik. Kot je v svojem uvodnem pozdravu izpostavil brežiški župan, Ivan Molan, je poleg norosti in mladosti, potrebno tudi nekaj modrosti: »Mladi morajo izkusiti tudi odgovornost. Preko našega mladinskega centra je bilo denimo zaposlenih preko 150 mladih, ki je za njih deloval kot inkubator, preko katerega so pridobili izkušnje tako iz političnega kot strokovnega dela.« 

Konferenco je s spodbudnimi besedami zaključil direktor Urada RS za mladino, Tin Kampl, ki je dejal, da so taki dogodki začetek »vzpostavitve platforme sodelovanja med občinami in mladinskim sektorjem. Današnji dogodek je pomemben za informiranje občin, da so mladinske politike in mladinsko delo pomembne. Mladinski sektor ponuja veliko raziskav, analiz in informacij, tisto kar je pomembno pa je, da mladinske programe v svojih okoljih razvijate in spodbujate, tudi s pomočjo informacij, ki vam jih nudi mladinski sektor«.

Dr. Tomaž Deželan, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, je predstavil učinke mladinskega dela na lokalni ravni skozi različne mite in resnice o mladinskem delu. Sklepno misel povzame dejstvo, da mladinsko delo nedvomno gradi mostove – med mladimi in skupnostjo. Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali županja občine Semič, Polona Kambič, župan občine Škofja Loka, Tine Radinja in župan občine Hrastnik, Marko Funkl. Vsi govorci so pridobivali izkušnje v mladinskih organizacijah in so prepričani, da jim je delo v mladinskih organizacijah dalo kompetence za nadaljnjo karierno pot, vsakemu po svoje in na svojem področju. Mladim je potrebno dati priložnost, da se vključijo in so aktivni v svojem okolju, kar poudarja tudi Polona Kambič: »Veselim se naše strategije za mlade, s čimer želimo povedati, da so mladi pomembni.« 

Napotke za oblikovanje mladinskih programov na lokalni ravni ponuja tudi Evropska listina o lokalnem mladinskem delu, ki je nastala v sodelovanju z 24 nacionalnimi organizacijami. Njen namen je podpora akterjem v mladinskem delu in lokalnim politikam za izvajanje še bolj kakovostnega mladinskega dela. Uroš Skrinar, ki je predstavil dokument je povedal, da so pri oblikovanju smernic sledili evropski konvenciji o mladinskem delu, preko nje izoblikovali načela, vrednote in aktivnosti kakovostnega mladinskega dela. 

Sledilo je delo po skupinah, v katerem so udeleženci identificirali potrebe njihovega lokalnega okolja za implementacijo načel listine. Udeleženci so izpostavili predvsem potrebe po močnejši politični volji in podpori v sodelovanju z občinami in mladinskimi organizacijami, večje medsektorsko sodelovanje, pogrešajo več časa za izvajanje mladinskega dela, želijo si več stikov z mladimi, usposobljenost lastnega kadra za področje mladine v svoji občini, več financ, programov in prostorov, namenjenih mladinskemu delu, želijo si več usposabljanj in podobnih srečanj v namen delitve dobrih praks med občinami. Prav tako pogrešajo strateške programe, ki bi jih oblikovali skupaj z mladimi v svojih občinah. Na podlagi prepoznanih potreb so nato iskali rešitve za vključitev kakovostnega pristopa k mladinskem delu in kaj bi sami potrebovali, da se namen dokumenta uresniči. Uroš Skrinar na potrebe občin odgovarja z zavezo s strani nacionalne agencije Movit, da vse ideje in predloge pregleda in vtke v načrt za leto 2020. 

Sklepno dejanje današnje konference je bila predstavitev orodja za beleženje mladinskega dela, Logbook, ki ga je prisotnim predstavil njegov idejni vodja, Jonas Agdur iz švedske mreže KEKS. Glavna ideja orodja je razvijanje kakovostnega mladinskega dela skozi beleženje aktivnosti in evalvacijo mladinskih programov. Orodje v Sloveniji ob podpori programa Erasmus+, nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino, v letu 2019 pilotno uporabljajo Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Novo mesto in občina Brežice, ki so na dogodku predstavile svoje poglede na implementacijo sistema v mladinske centre in kakšne prednosti orodje prinaša njihovim občinam. Patricia Čular, občina Brežice: »Za Logbook smo se odločili zato, ker je investicija v mlade najpomembnejša in najboljša naložba občine v prihodnost. Skozi uporabo in rezultate, ki nam jih je ponudilo orodje Logbook se je izkazalo, da smo pred določenim izzivom za prihodnje delovanje.« Svojo vlogo je predstavila tudi koordinacijska organizacija pilotnega projekta, Mladinska mreža MaMa. 

Ozadje dogodka:  

Konferenca Mladost je norost, po občini skače, kjer je most, je zaključni dogodek projekta Europe Goes Local, katerega glavni namen je razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Projekt Europe Goes Local je projekt štiriindvajsetih evropskih nacionalnih agencij, ki izvajajo program Erasmus+: Mladi v akciji. V Sloveniji projekt poteka ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit.

Vir: uredništvo mlad.si
Foto: Matej Pušnik – arhiv MOVIT