Angažiraj se / Mladinski sektor

Mladost, ki je lahko norost

11. 11. 2022 avtor: Manca Vertačnik

Podoba današnjega mladega človeka

V zadnjem času je bilo objavljenih kar nekaj empiričnih raziskav o mladih, opozorilnih študij strokovnjakov o duševnem zdravju mladih in pomenljivih dokumentarcev . Eden izmed njih je Kako je v naši domovini biti mlad – dokumentarni film, ki predstavlja šest mladih zgodb, ki slikovito kažejo, kako je biti mlad v naši domovini. Priporočamo za ogled!

Seveda so mlajše generacije danes drugačne, kot generacije mladih pred leti ali desetletji. Spopadajo se z drugačnimi problemi in izzivi, kar je razumljivo, saj se način življenja spreminja.

Raziskave so pokazale, da mladi danes pogosteje dosegajo posamezne življenjske mejnike v manj »tradicionalnem« vrstnem redu kot nekoč. Hitreje se odseljujejo od izvorne družine, izobraževalni procesi se podaljšujejo, vse kasnejše so sklenitve zakonske zveze in odločitve za osnovanje družine.

Njihove vrednote pa postajajo vedno manj kolektivistične in bolj individualistične oziroma egoistične. Istočasno narašča strah pred neuspehom, duševne stiske ter povečan vpliv stresa v njihovih življenjih. 

Težave, s katerimi se mladi soočajo

Najbolj pereča težava, ki zadeva mlade je duševno zdravje. V večini primerov so vzroki za osamljenost, tesnobo in depresijo, povezani predvsem s spremembami, ki se v družbi dogajajo in mlade postavljajo v vedno bolj stresne situacije.

Izpostavlja se tudi razmah prekarnih oblik dela med mladimi, slabšanje socialne varnosti – stanovanjska problematika ter visoke najemnine. Kasneje pa težave pri vstopanju na trg dela.

»Mladih imamo najmanj v zgodovini samostojne Slovenije, v zadnjih 20 letih je njihovo število radikalno upadlo kar za tretjino.«

Dr. Miran LavriČ

Številni mladi se, zaradi boljših pogojev in številčnejših priložnosti, odločijo svojo srečo preizkusiti v tujini. Veliko že v študijskem času, kasneje pa zaradi boljše zaposlitve in življenjskega standarda, ki jim ga ponuja bivanje v tujini.

Priložnosti za mlade

Ni pa vse tako črno belo. V današnjem času imajo mladi več priložnosti neformalnega izobraževanja, ki vključuje obliko izobraževanja, pri kateri je večji poudarek na medsebojnem izmenjevanju znanja, praks ter odnosov do določene teme.

Vanj spadajo tudi različna usposabljanja in mladinske izmenjave, ki so enkratne priložnosti za krepitev novih znanj in spretnosti. V prihodnosti pa ti lahko tudi koristijo pri zaposlitvah.

Hkrati si Evropska unija prizadeva mladim zagotoviti več podpore preko različnih programov in financiranj, ki prispevajo k opolnomočenju mladih, da se lahko izražajo in angažirajo, sodelujejo ter oblikujejo prihodnost Evrope.

Eden izmed najbolj poznanih in uspešnih programov EU je Erasmus+ program. Program je zasnovan za podpiranje izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v Evropi.

Evropska unija z EU sredstvi mladim omogoča tudi zaposlitve (skupaj s pripravništvom) in usposabljanje na delavnem mestu, spodbuja mlade, da svojo kreativnost usmerjajo v ustanavljanje lastnih podjetij in start-upov, študijske izmenjave in še veliko drugih priložnosti, ki samo čakajo, da se jih izkoristi.

Kako do rešitev?

Kako torej spodbuditi mlade, da ostanejo v naši domovini in jim omogočiti lepšo prihodnost?  Uspešno reševanje stanovanjskega vprašanja, ki je eden izmed najpomembnejših mejnikov na poti osamosvajanja mladih. Zagotavljanje delovnih mest za mlade (krepitev jamstva za mlade, dodatni ukrepi za podporo zaposlovanju mladih …) in večja angažiranost pri ukrepanju in spopadanju z duševnim zdravjem mladih, ki je ključnega pomena za boljše življenje.