Zdravje

Mladostnikova samopodoba je načeta

3. 3. 2020 avtor: Uredništvo

V mesecu februarju so v brežiški enoti Večgeneracijskega centra Posavje izvedli delavnice za učence devetih razredov osnovnih šol in druge letnike srednjih šol v Brežicah na temo samopodobe. Vključenih je bilo okoli 200 dijakov in učencev, aktivnosti so se udeležili iz OŠ Brežice, OŠ Artiče in ETrŠ Brežice.

Lucija Čevnik, doktorica socioloških znanosti, prof. filozofije in sociologije, publicistka, predavateljica in svetovalka je s predavanjem “Sem več kot le telo” odprla področje samopodobe, za katero se posebej v zadnjem času sliši, da je med mladimi zelo načeta.

Delo je potekalo na dveh nivojih; najprej so učenci in dijaki poslušali predavanje o tem, kaj je samopodoba, kaj vpliva nanjo, kako se oblikuje, kako je kulturno pogojena, slišati pa je bilo kar nekaj statističnih podatkov, zbranih na terenu, ki dajejo vpogled v trenutno stanje samopodobe mladih. Predavanju so sledile delavnice v manjših skupinah.

Hkrati so manjše skupine omogočile prostor, kjer so lahko mladi sami ugotavljali, koliko so vpleteni v svet lepote, modnih idealov in lepotnih praks. Idealiziran svet, ki ga vsakodnevno spremljamo preko medijev, ni realen, je plod mnogih profesionalcev, ki znajo sliko olepšati, spremeniti in jo vsebino narediti privlačno. Posebej mladi se s to idealizirano sliko poistovetijo in se jo trudijo tudi sami doseči. Pa jo res potrebujemo? Smo res samo v svetu lepote lahko srečni? Kako pa je, ko iščemo v življenju tudi druge vidike zadovoljstva?

Med drugim, so mladi lahko slišali naslednjo ugotovitev: “Biti lepa je postal glavni in edini cilj mnogih mladih, predvsem žensk. In raziskave so pokazale, da med otroki starimi med 6 in 8 let jih okoli 60 % punc in preko 30 % fantov meni, da bi morali biti vitkejši. In kar 30 % otrok, starih 5 let, meni, da se zdravo telo dobi z hujšanjem. Eden velikih paradoksov pa kaže na vitko telo kot ideal družbe, v kateri vlada obilje, za razliko od idealne ženske, ki ima obline, v času, ko je bilo pomanjkanje hudo.”   

Področje samopodobe in mladih je še kako aktualna tema in hkrati nujno potrebna, posebej, da se vzpostavi ravnovesje med idealizacijo lepote in realnim razmišljanjem. Mladi so z zanimanjem spremljali predavanje in delavnice, posebej vidik, kjer je bilo predstavljeno, kako večina teh občudovanih slik modelov nastane in kakšna je na drugi strani realnost teh “modelov”.

Na predavanjih in delavnicah so bili prisotni tudi prostovoljci, ki so v dani vsebini videli izziv, da tudi sami nadaljujejo delo z mladimi, posebej na predstavljenem področju dela z mladimi, torej na dvigu njihove samopodbe.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
Vir in foto: za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – mag. Mihaela Kežman