Zabava in prosti čas

Moč mladih za kvalitetno življenje v svojem okolju

14. 1. 2020 avtor: Uredništvo

Moč mladih je solidarnosti projekt, ki ga izvajajo mladi iz Šentjurja s podporo Mladinskega centra Šentjur. Gre za mlade, ki so že vrsto let aktivni znotraj mladinskega centra, želijo pa si, da bi se teh aktivnosti udeleževalo še več mladih iz Občine Šentjur, da bi pridobili kompetence in izkušnje na področju vodenja in organizacije ter vsaj malo vplivali na kvaliteto dogajanja v lokalnem okolju. 

Aktivnosti so namenjene mladim, starim vsaj 15 let, ki lahko skozi projekt razvijejo samoiniciativnost, socialne in državljanske kompetence, kompetence učenja in podobno.

Cilji so večja socialna vključenost čim večjega števila mladih v lokalno skupnost, povezovanj in pridobivanje kompetenc, vključevanje mladih iz ruralnih območij občine Šentjur (občina je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti, ki so tudi precej oddaljene od mesta Šentjur), medkulturni dialog, vključevanje mladih iz albanske skupnosti, ki živi v centru mesta, demokratična participacija mladih in političnih odločevalcev ter ohranjanje narave in krepitev zavedanja mladih o pomenu skrbi za okolje v katerem živijo. 

V sklopu projekta je bilo izvedenih že kar nekaj uspešnih aktivnosti, kjer je mladim uspelo povezati veliko število mladih iz albanske skupine in mladih tako iz mesta, kakor tudi iz ruralnih območij. V prihodnje mladi pripravljajo še kar nekaj srečanj, med njimi sledi srečanje s političnimi odločevalci, sodelovanje na čistilnih akcijah in “upcycling” delavnice v oddaljenih krajevnih skupnostnih. Dosedanja srečanja so bila vedno zelo zabavna, skupine mladih pa ostajajo podobne, kar je lep pokazatelj povezanosti, ki se začenja med njimi.

Vir in foto: Mladinski center Šentjur