Mladinsko delo

Močan glas mladih z Zahodnega Balkana na mednarodni konferenci WBYL v Ljubljani

30. 3. 2022 avtor: Uredništvo

V Ljubljani je potekala tridnevna mednarodna konferenca projekta Western Balkans youth lab – WBYL in združila številne predstavnike mladinskega sektorja s celotnega Zahodnega Balkana.

Med 29. in 31. marcem 2022 v Ljubljani poteka projekt WBYL, ki si za Zahodni Balkan prizadeva ustvariti dolgoročnejši in strukturiran dialog med mladinskimi organizacijami in nacionalnimi upravami, osredotočenimi na skupno razvijanje politik, ki bodo povečale sodelovanje mladih pri odločanju. Zato so se na mednarodni konferenci v Hotelu Lev zbrali mladi udeleženci in predstavniki ter zagovorniki iz mladinskega sektorja in različnih mladinskih organizacij.

V torek, 29. 3. 2022, je v okviru pestrega programa potekal tudi dialog med mladimi z Zahodnega Balkana in Uradom Republike Slovenije za mladino kot nacionalnim organom, ki ga je zastopala direktorica mag. Dolores Kores. Zbranim je predstavila delovanje in vlogo Urada RS za mladino kot koordinatorja resornih ministrstev za izzive oz. področja, ki zahtevajo poseben pristop za mlade in mladinsko politiko, ter kot Organa, ki zagovarja in predstavlja mlade na nacionalni ravni.

»Nič o mladih brez mladih« je vodilo tudi Urada RS za mladino, ki pripravlja obsežne raziskave stanja mladih v Sloveniji(Raziskava Mladina) ter na podlagi le-teh prispeva k oblikovanju politik. Mlade so zanimali rezultati raziskave, zato je predstavila ključne problematike slovenske mladine na področju zaposlovanja in duševnega zdravja ter izpostavila dobre rezultate mladih pri formalnem izobraževanju in naraščajoči trend vključevanja v neformalne oblike izobraževanja.

Izpostavila je sodelovanje pri pripravi glavnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucije o nacionalnem programu za mladino, ki je strateški in medsektorski dokument za opredeljevanje izzivov mladih na različnih področji ter oblikovanje javno-političnih ukrepov in vodil kot rešitev teh izzivov. 

Poudarila je pomen Evropskega leta mladih 2022 in njihovega aktivnega vključevanja v družbo ter (so)oblikovanje prihodnosti. Izpostavila je dobro prakso vključevanja mladih v oblikovanje Resolucije na regijskih posvetih v mladinskih centrih, kjer mladi naslavljajo svoje potrebe in zanje iščejo rešitve tudi preko dialoga z odločevalci na državni ravni in Uradom RS za mladino

Med mladimi in direktorico mag. Dolores Kores se je vzpostavil zelo zanimiv dialog. Mladi so izkoristili priložnost in pogumno naslavljali problematike ter vprašanja. Pozanimali so se predvsem o slovenski ureditvi mladinskega sektorja na državni ravni  ter dejanskem vplivu in pristojnostih Urada RS za mladino. Zanimale so jih prakse povezovanja z lokalnim okoljem in mladinskimi organizacijami, zastopanje in prepoznavnost mladih v medijih, odzivnost in pripravljenost ministrstev na problematike, ki zadevajo mlade, ter dogodki in aktivnosti v okviru Evropskega leta mladih

Udeleženci so se v okviru konference povezali z mladinskimi akterji in izmenjali dobre prakse. Skozi pester program različnih aktivnosti pa so se mladi lahko mrežili in krepili svoje kompetence ter poglede na mladinsko politiko in mladinski sektor tudi na mednarodnem nivoju.