Vključenost / Zaposlovanje

Model M Slovenija

18. 9. 2018 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) je zadnji dve leti izvajal projekt Model M Slovenija, ki je bil namenjen opolnomočenju mladih brezposelnih za aktiven pristop k iskanju zaposlitev oziroma ustvarjanju novih delovnih mest.

Mladi so z usposabljanjem, mreženjem, svetovanjem in aktivno participacijo v družbi ustvarili svoje Modele uspeha ter s tem oblikovali svojo karierno pot – najsi so našli zaposlitev ali poslovno idejo. S tem namenom sta v okviru projekta sta nastala tudi dva priročnika za mlade in trenerje, Train the Trainer in ABC Model M Slovenija – kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije?

»Model M Slovenija pomeni biti mlad in biti vzor drugim, kako inovativno najdeš zaposlitev ali ustvariš svojo lastno. Septembra v Inštitutu za razvoj družbene odgovornosti – IRDO zaključujemo projekt Model M Slovenija, ki smo ga organizirali in vodili za mlade po vsej Sloveniji od avgusta 2016 dalje« je povedala mag. Anita Hrast, direktorica IRDO, vodja projekta.

Več